Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Zorg voor jouw financiële zekerheid

Het is natuurlijk verdrietig als één van de ouders in een gezin vroegtijdig overlijdt. Voor de achterblijvende partner en eventuele kinderen is het nog triester als daarna blijkt dat de de financiële zekerheid niet goed is geregeld. Kun je de hypotheek blijven betalen? Kunnen de nabestaanden blijven leven zoals ze financieel gewend waren? In deze blog ga ik kort in op dit onderwerp. Misschien niet het leukste onderwerp om bij stil te staan. Maar ik vind het belangrijk om ook hierover met je van gedachten te wisselen.

 

Hoe kun je regelen dat jouw nabestaanden goed verzorgd achterblijven en dat hun financiële zekerheid goed is geregeld?

In heel veel gevallen is er geen goede financiële regeling als één van de ouders van een gezin vroegtijdig overlijdt. Dat komt onder andere doordat we in Nederland verschillende en vaak ingewikkelde voorzieningen kennen.

 

Basisvoorziening: Algemene Nabestaandenwet (Anw)

Bij het vroegtijdig overlijden van één van de ouders ontstaat onder voorwaarden een recht op een uitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet. Deze uitkering kun je zien als een basisinkomen en bedraagt maximaal 70% van het nettominimumloon. Indien er geen verdere inkomsten zijn, is dit geen vetpot. Het recht op een uitkering kan vervolgens door verschillende oorzaken eindigen. Eén van de meest voorkomende redenen is dat het jongste kind van het gezin 18 jaar wordt. Zijn er geen kinderen of alleen kinderen van 18 jaar of ouder, dan heb je dus helemaal geen recht op een uitkering op grond van de Anw!

 

Tweede voorziening: Algemeen Nabestaandenpensioen

Werkte de overleden ouder in loondienst?  Dan is de kans groot dat deze deelnam aan een pensioenregeling. Een pensioenregeling bestaat vaak uit een ouderdomspensioen en een nabestaandenpensioen. Er zijn twee soorten nabestaandenpensioen:

–        een nabestaandenpensioen op risicobasis en

–        een nabestaandenpensioen op opbouwbasis.

In gesprekken met mijn klanten merk ik dat lang niet iedereen hiervan op de hoogte is. Het verschil tussen deze twee vormen van nabestaandenpensioen heeft aanzienlijke praktische gevolgen.

Bij een nabestaandenpensioen op risicobasis vervalt het recht op uitkering aan de nabestaanden indien de werknemer niet meer aan de pensioenregeling deelneemt. De uitkering stopt dus als je bijvoorbeeld van baan verandert. Mocht de ouder komen te overlijden dan hebben de nabestaanden dus geen recht op pensioen dat bij de eerdere werkgever(s) is opgebouwd!

Bij een nabestaandenpensioen op opbouwbasis behouden de nabestaanden wel het recht op het bij de eerdere werkgever opgebouwde pensioen

 

Derde voorziening: de levensverzekering die je zelf hebt afgesloten

Een laatste bron van inkomsten voor de nabestaanden kan zijn de uitkering op grond van door de ouders zelf afgesloten levensverzekering(en).

 

Zorg dat het beeld voor jouw situatie duidelijk is!

Weet je wat de financiële situatie is als één van de partners komt te overlijden? Vaak is er geen aanspraak op grond van de ANW. Bijvoorbeeld omdat de kinderen al 18 jaar of ouder zijn. Vaak is er ook geen recht op nabestaandenpensioen omdat bijvoorbeeld de overleden ouder zelfstandige was en niet in loondienst werkte. Ook kan het zijn dat de ouder wel in loondienst werkte, maar dat de werkgever een heel magere pensioenregeling kende voor nabestaanden. Of dat er sprake was van een nabestaandenpensioen op risicobasis en de overledene van werkgever was veranderd!

Ik vind het belangrijk dat iedereen weet wat na het overlijden van één van de partners het inkomen én de financiële lasten zijn. Kun je de hypotheek blijven betalen? Kun je in hetzelfde huis blijven wonen? Kun je de opleiding van de kinderen betalen, ook als ze 18 jaar of ouder zijn? Kunnen de nabestaanden blijven leven zoals ze financieel gewend waren?

Ontstaat er door het voortijdig overlijden van een partner een financieel gat, dan kan dit risico tegen heel lage kosten afgedekt worden door bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering. Voor een paar tientjes per maand kun je vaak al een grotere financiële zekerheid regelen!

Ik help je graag!

Heb je geen goed beeld hoe de financiële zekerheid van jouw gezin eruitziet, als één van de kostwinners overlijdt? Aarzel dan niet en stuur mij een bericht. Ik maak dan graag en snel een afspraak voor een duidelijk overzicht van jouw individuele situatie.

financiële zekerheid

Neem contact op