Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Boeterentes en de klachten hierover.

Als je een lening hebt, denk je vast weleens na over vervroegd aflossen en boeterentes. Hoe korter de periode dat je rente betaalt hoe beter. Maar banken zitten daar over het algemeen niet op te wachten.

 

Er zijn veel klachten over de kosten die banken rekenen wanneer consumenten eerder dan was afgesproken hun lening aflossen. In deze blog ga ik in op de achtergrond van deze klachten en de bijbehorende boeterentes.

 

Afspraak over rentevaste periode

Bij het afsluiten van een hypotheek maak je met de bank een afspraak over de periode waarin het rentepercentage dat je over de lening moet betalen gelijk blijft. Op dit moment geldt dat het rentepercentage voor een korte periode lager is, dan wanneer je het rentepercentage voor een lange periode vastzet.

 

Tussentijdse aflossingen zijn toegestaan

Bij vrijwel elke hypotheek is het toegestaan om jaarlijks een extra bedrag af te lossen zonder dat je hierover kosten hoeft te betalen. Bij de meeste banken mag u 10 % van het geleende bedrag per jaar zonder kosten aflossen.

 

De bank heeft zelf het geld geleend

Het geld dat de bank aan consumenten uitleent, heeft de bank zelf ook weer geleend. Over deze lening betaalt de bank zelf ook rente. De rente die de bank betaalt aan bijvoorbeeld spaarders is lager dan de rente die de bank rekent aan de mensen die een hypotheek afsluiten. Uit die marge betaalt de bank haar kosten en deze marge bepaalt de hoogte van de winst van de bank.

Wanneer een bank geld uitleent voor bijvoorbeeld 20 jaar, dan leent ze ook geld voor 20 jaar. Bij het lenen van dit geld voor 20 jaar maakt de bank ook afspraken met de spaarders over de rente die zij de komende 20 jaar krijgen. Wanneer alle partijen zich aan hun afspraken houden, dan is er niets aan de hand. Maar wanneer de consument de hypotheek eerder aflost dan was afgesproken, dan krijgt de bank het geld terug dat ze had uitgeleend. Afhankelijk van de renteontwikkelingen kan het dan gebeuren dat de bank dit “extra” geld niet meer kan uitlenen tegen het rentepercentage waartegen de bank het zelf heeft geleend. Op dat moment lijdt de bank verlies.

 

Boeterentes

Wanneer een consument de hypotheek eerder aflost dan was overeengekomen, mag de bank de kosten die zij als gevolg hiervan maakt in rekening brengen. In het verleden waren de banken vrij om in de hypotheekvoorwaarden op te nemen op welke wijze deze kosten berekend zouden worden. Vanuit de Europese Unie is hier in 2016 verandering in gekomen. Bij vervroegde aflossingen die na 14 juli 2016 plaatsvinden mogen banken niet méér kosten in rekening brengen dan zij daadwerkelijk aan financieel nadeel ondervinden. De wijze waarop dit nadeel berekend wordt, moet voor de consument controleerbaar zijn. Hoewel er ook na deze aanpassing nog regelmatig discussies ontstaan over de juistheid van de hoogte van de in rekening gebrachte boeterente, heeft de regeling van de Europese Unie de positie van consumenten wel belangrijk verbeterd.

 

Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond starten een proefproces

Zoals aangegeven geldt de nieuwe regeling voor vervroegde aflossingen die ná 14 juli 2016 hebben plaatsgevonden. Vereniging Eigen Huis is van oordeel dat bepaalde banken bij het bepalen van de hoogte van de boeterente over aflossingen die vóór deze datum plaatsvonden, ten onrechte veel te hoge boeterentes hebben berekend. Vereniging Eigen Huis en de consumentenbond zijn daarom een proefproces gestart tegen een aanbieder van hypotheken. De ervaring met dit soort proefprocessen leert dat de definitieve uitkomst hiervan vaak meerdere jaren op zich laat wachten.

 

Ga je in de komende tijd jouw hypotheek vervroegd aflossen, dan is het in jouw belang om de hoogte van de boeterentes goed te controleren. Uiteraard ben ik hier voor onze relaties ook alert op. Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem dan gerust contact met me op.

En wil je meer weten over dit onderwerp? Dat kan via de website van de consumentenbond.

 

Neem contact op