Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Logo Advies met M.I.N.T.

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Voorbeelden van wat je met een hypotheek niet mag doen

Dat het goed is om, net als bij een koopovereenkomst, van een hypotheek de voorwaarden te bekijken, kun je in deze blog lezen. Ik laat je voorbeelden zien van wat je met een hypotheek niet mag doen.

Wanneer je een hypotheek afsluit om de aankoop van een woning te financieren, dan maakt de bank een overeenkomst. Er zijn weinig consumenten die de voorwaarden bij deze overeenkomst helemaal lezen. Toch zijn het belangrijke bepalingen. Onder meer staan in veel van deze overeenkomsten zaken die de huiseigenaar niet mag doen, zolang de lening loopt.

 

Passende verzekering

Voor de bank vormt de woning een zekerheid. Immers, wanneer je niet voldoet aan de betalingsverplichtingen uit de hypotheek, mag de bank de woning gedwongen verkopen en de opbrengst gebruiken om de schuld af te lossen. De bank heeft er dus belang bij dat het pand zijn waarde blijft houden. Daarom verplicht de geldverstrekker bijna altijd de eigenaar voor het pand een goede brandverzekering af te sluiten.

 

Verpanding zekerheden

In het verleden werd vaak geëist dat op het leven van de kostwinner(s) een levensverzekering werd afgesloten. Overleed zo’n kostwinner, dan werd bepaald dat de verzekeringsmaatschappij het kapitaal moest uitkeren aan de bank die de hypotheek had verstrekt. Het kapitaal wordt dan in mindering gebracht op de hypotheekschuld waardoor de nabestaanden die in de woning blijven wonen geen of veel lagere hypotheeklasten krijgen. In de meeste bestaande hypotheekovereenkomsten is een dergelijke verplichting nog steeds opgenomen.

 

Verplichte bankrekening

Veel banken stellen als eis voor het verkrijgen van een hypotheek dat de consument een bankrekening bij de betreffende bank opent. Op grond van Europese regelgeving mag de bank dit eisen. Maar de bank mag niet vorderen dat de consument vervolgens al zijn financiële transacties via deze bankrekening laat lopen. De bank mag alleen bedingen dat de transacties in het kader van de hypothecaire lening via deze specifieke bankrekening verlopen.

 

Verbod van verhuur

Zoals hiervoor aangegeven mag de bank de woning verkopen wanneer de eigenaar niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. De hoogste opbrengst krijgt de bank als de woning “leeg” verkocht wordt. Is de woning verhuurd dan is de opbrengst bij verkoop (veel) lager. Want in Nederland geldt het algemene uitgangspunt “koop breekt geen huur”. Dat geldt echter niet in alle situaties wanneer de huurovereenkomst is aangegaan na de datum waarop de hypotheek in de openbare registers is ingeschreven. De gedachte hierachter is dat “later huurders” de (theoretische) mogelijkheid hebben gehad om via raadpleging van de openbare register kennis te nemen van de hypotheekakte en het verhuurverbod. Vandaar dat in bijna alle hypotheekovereenkomsten staat dat de woning zonder schriftelijke toestemming van de bank niet mag worden verhuurd.

 

Goed onderhouden

Vaak wordt bij de geldlening ook bepaald dat de woning “goed moet worden onderhouden” en niet geheel of gedeeltelijk mag worden afgebroken zonder toestemming van de bank.

 

Niet veranderen of splitsen

De bestemming van het pand mag zonder toestemming van de bank ook niet veranderd worden. Een woonhuis moet een woonhuis blijven en niet tot bijvoorbeeld een crèche worden omgebouwd. Ook het splitsen van het gebouw in appartementen met appartementsrechten mag niet zonder schriftelijke toestemming van de bank.

 

Vraag altijd eerst om advies

Heb je een hypotheek en overweeg je wijzigingen aan te brengen in het gebruik van de woning of ingrijpende wijzigingen aan het gebouw zelf, neem dan altijd contact met mij op. Ik zal dan kijken of hierover bepalingen zijn opgenomen in de hypotheekakte. Is dit het geval, dan zal ik namens jou contact zoeken met de bank om te bespreken of en zo ja onder welke voorwaarden de bank toch wil meewerken aan de uitvoering van jouw wensen. Voor zover dit blog van wat je met een hypotheek niet mag doen.

wat je met een hypotheek niet mag doen

Neem contact op

icoon 1 advies met mint