Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Hypotheek vervroegd aflossen? Kijk verder dan alleen de hypotheek!

Veel mensen besluiten vrijwillig om een deel van hun hypotheekschuld vervroegd af te lossen. Ik adviseer je om in dat geval ook te kijken naar eventuele andere verzekeringen die met deze hypotheek te maken hebben.

Hypotheekschuld vervroegd aflossen

De lage rente op spaargeld is voor veel mensen aanleiding om een deel van hun bestaande hypotheekschuld vrijwillig eerder af te lossen dan volgens de hypotheekvoorwaarden verplicht is. Of dit een goede beslissing is, hangt af van de persoonlijke omstandigheden. Het is niet verstandig om vervroegd de hypotheekschuld af te lossen met geld dat je eigenlijk later voor een ander doel wilt gebruiken. Bijvoorbeeld voor de studie van de kinderen of om een eigen bedrijfje op te zetten. Ook kan de vervroegde aflossing fiscale gevolgen hebben. Mijn advies is dan ook om, voordat je tot de aflossing overgaat, altijd even advies bij mij vraagt.

Gevolgen voor de andere verzekeringen?

Op het moment dat ik weet dat je tot vervroegde aflossing overgaat, kijk ik niet alleen naar de eventuele fiscale gevolgen, maar ook naar jouw verzekeringen. Vaak is er namelijk ook een overlijdensrisicoverzekering en een verzekering arbeidsongeschiktheid afgesloten.

De overlijdensrisicoverzekering is dan gesloten voor de situatie dat een van de kostwinners voortijdig komt te overlijden. Er wordt dan vaak gekozen voor een verzekerde som die verband houdt met de hoogte van de hypotheekschuld. Met de uitkering uit deze verzekering kunnen de nabestaanden de hypotheekschuld in een keer aflossen. Wordt door de vrijwillige aflossing de hypotheekschuld een stuk lager, dan kan het aantrekkelijk zijn om ook het verzekerde bedrag van de overlijdensrisicoverzekering te verlagen. Dat bespaart een beetje premie.

Een grotere premiebesparing kan worden bereikt als bij de hypotheek ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afgesloten. Bij deze verzekering kan men een verzekerd bedrag kiezen dat, op het moment dat een van de kostwinners arbeidsongeschikt wordt, maandelijks een uitkering geeft waarmee de hypotheeklasten kunnen worden betaald.

Worden de maandelijks te betalen hypotheeklasten lager door de vervroegde aflossing, dan kan dit aanleiding zijn om ook het verzekerde bedrag van de arbeidsongeschiktheidsverzekering te verlagen. Dat kan dan een interessante besparing op de premie tot gevolg hebben.

 

Vervroegd aflossen? Ik neem graag de tijd.

Heb je interesse om jouw hypotheekschuld voor een deel eerder af te lossen dan nodig?  Ik neem graag de tijd om met jou de verschillende aandachtspunten door te nemen.

 

vervroegd aflossen

Neem contact op