Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Tussentijdse hypotheekcheck: Wat is jouw hypotheeksituatie?

Indien je voor de financiering van jouw woning in het verleden een hypotheek hebt afgesloten, dan adviseer ik je om mij periodiek te vragen om te beoordelen of bepaalde aanpassingen wenselijk zijn. Een zogenaamde tussentijdse hypotheekcheck. Ik geef je hieronder in het kort zes situaties die ik tijdens de door mij uitgevoerde hypotheekchecks met enige regelmaat tegenkom.

Situaties waarin een tussentijdse hypotheekcheck nodig is!

 

  • Veel mensen hebben in het verleden voor een zogenaamde “aflossingsvrije” hypotheek gekozen. Anders dan de naam doet vermoeden, moet de hypotheekschuld op enig moment wel degelijk worden afgelost. Wellicht dat hiervoor via een levensverzekering wordt gespaard. Belangrijk is dat je nu inzicht hebt wanneer de aflossing moet plaatsvinden en of je op dat moment daarvoor voldoende financiële middelen hebt.

 

  • De rente over de hypothecaire lening mag je maximaal 30 jaar van jouw belastbaar inkomen aftrekken. Deze beperking is in 2001 ingevoerd. Dat betekent dat in 2031 de eerste groep consumenten ermee geconfronteerd wordt dat de hypotheekrente niet langer van hun belastbaar inkomen afgetrokken kan worden. Hun (netto) woonlasten kunnen daardoor sterk stijgen. Het is verstandig om tijdig te weten of en zo ja per wanneer dit in jouw situatie gaat gelden.

 

  • Als eigenaar van een woning krijg je te maken met een eigenwoningforfait. Dit is een fictief bedrag dat je bij jouw inkomen moet optellen en waarover je dus belasting moet betalen. Dit hoeft niet indien je geen hypotheekrente opvoert. Heb je nu nog maar een beperkte hypotheekschuld dan kan het aantrekkelijk zijn de hypotheek verder af te lossen. Wat voor jou voordelig is, kan ik snel voor je berekenen.

 

  • De rente die je over de hypotheek betaalt, is samengesteld uit verschillende onderdelen. Een van die onderdelen kan zijn de risico-opslag. Dat is een extra vergoeding die de geldverstrekker rekent voor hypotheken met een bepaald risico. Over het algemeen geldt dat naarmate het geleende bedrag hoger is ten opzichte van de waarde van de woning, de renteopslag ook hoger is. Heb je echter door de tijd een fors deel van jouw schuld afgelost of is de waarde van de woning fors gestegen dan kan het zijn dat deze risico-opslag niet meer terecht is. Je kunt dan de geldverstrekker verzoeken deze opslag te laten vervallen. Per geldverstrekker is er een verschillend beleid. Zo is er een bank die bij het bepalen van de risico-opslag ook kijkt naar het vermogen dat de woningeigenaar op een vermogensrekening heeft.

 

  • De aftrek van de hypotheekrente geschiedt tegen het voor jou geldende maximale tarief van de inkomstenbelasting. Sinds 2013 vindt er echter jaarlijks een afslag plaats van 0,5 % In 2017 is daardoor het maximale tarief waartegen hypotheekrente mag worden afgetrokken 50 %. In 2041 is dit dan gedaald tot 38 %. Feitelijk betekent dit dat daarmee ook de netto woonlasten kunnen stijgen. Het is verstandig dat je van deze ontwikkeling in de toekomst op de hoogte bent en hiermee rekening kunt houden.

 

  • Tot slot de hoogte van de rente. De rente is nu laag. Betaal je nu een hogere rente dan kan het aantrekkelijk zijn om de bestaande hypotheek over te sluiten. Maar ook kan het verstandig zijn om nu na te denken om de rentevast periode voor een langere periode te gaan vastleggen.

 

Behoefte aan een tussentijdse hypotheekcheck?

Het zijn enkele voorbeelden waarom het verstandig is om jouw hypotheeksituatie regelmatig met mij te bespreken. Wanneer je mij belt voor een afspraak weet je snel of er besparingen mogelijk zijn en hoe jouw hypotheeksituatie er in de komende jaren uitziet.  Neem direct contact op voor al jouw vragen.

Bekijk de website van de Consumentenbond voor meer informatie over dit onderwerp.

 

tussentijdse hypotheekcheck

Neem contact op