Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Testament, volmacht en levenstestament: wat is het verschil?

De dagelijks publiciteit over de gevolgen van het coronavirus maakt opnieuw duidelijk hoe kwetsbaar het leven kan zijn.

Notarissen zien een verhoogde belangstelling van mensen die zaken “voor als” willen regelen. Drie belangrijke mogelijkheden zijn het testament, de volmacht en het levenstestament. Maar wat is nu eigenlijk het verschil hiertussen? Ik licht dit toe.

Het overlijdenstestament


Het “testament” is de meest bekende vorm waarin iemand kan regelen hoe bepaalde zaken na zijn overlijden afgehandeld moet worden. Bijvoorbeeld de overdracht van bezittingen. Is er niets geregeld dan bepaalt de wet hoe de bezittingen (en schulden!) over de nabestaanden verdeeld moeten worden.

De volmacht

Het is ook mogelijk om tijdens het leven te bepalen wie jouw belangen mag behartigen indien je door wilsonbekwaamheid hiertoe niet meer zelf in staat bent. Je kunt daarmee iemand de bevoegdheid geven om bij wilsonbekwaamheid van jezelf “alles” namens jou te kunnen doen.

Het is gebruikelijk om een dergelijke volmacht vast te leggen in een notariële akte. Dat is niet verplicht, maar het geeft wel veel meer zekerheid waarop ook derden, die in de toekomst met de gevolmachtigde te maken krijgen, kunnen vertrouwen dat deze persoon inderdaad namens jou handelt.

De volmacht kan algemeen of beperkt zijn. Bij de algemene volmacht wordt de gevolmachtigde gerechtigd om op alle terreinen jouw belangen te behartigen. Bij een beperkte volmacht kun je dit beperken, bijvoorbeeld door te bepalen dat de betreffende persoon alleen een machtiging op een bankrekening krijgt. De gemachtigde kan dan namens jou bijvoorbeeld wel overboekingen van die rekening doen, maar geen nieuwe bankrekening openen of nieuwe leningen aangaan.

Levenstestament

Een levenstestament gaat een stap verder. Het levenstestament is een volmacht waarbij je via een notaris vastlegt wie namens jou mag handelen tijdens jouw leven indien je hiertoe niet meer zelf in staat bent. Dit lijkt dus erg op de hiervoor besproken algemene of beperkte volmacht, maar in een levenstestament kun je, naast het formeel benoemen van een gevolmachtigde, bij leven en welzijn uitgebreider aangeven hoe jij wenst dat er gehandeld wordt in situaties waarin je zelf niet meer in staat bent handelend op te treden.

Ik noem een aantal zaken die in het algemeen in een levenstestament geregeld worden:

  • Wanneer is er sprake van wilsonbekwaamheid;
  • Wie wordt dan als gemachtigde benoemd;
  • Wat zijn de taken van de gemachtigde;
  • Wensen en bevoegdheden ten aanzien van de woonsituatie;
  • Bevoegdheden ten aanzien van de hypotheek en verzekeringen en besluiten rondom het eigendom van de woning;
  • Aan wie legt de gemachtigde rekening en verantwoording af. Hoe wordt er gehandeld bij medische situaties waarin je zelf niet meer kunt beslissen bijvoorbeeld indien je in een situatie komt waarin de arts de overtuiging heeft gekregen dat sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Juist een levenstestament biedt de ruimte om bij leven vrij gedetailleerd voor een groot aantal situaties te bepalen wat jouw wensen zijn indien je zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen.

Hulp nodig bij een (beperkte) volmacht of levenstestament?

Ik werk samen met notariskantoren die jou uitstekend kunnen helpen bij het vastleggen van een algemene of beperkte volmacht dan wel een levenstestament. Wil je meer informatie over dit onderwerp of mijn advies welke notaris ik in jouw situatie kan aanbevelen laat het mij dan weten. Ik help je graag verder.

levenstestament

Neem contact op