Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Onderhoud plegen aan je hypotheek. Doe jij dat?

Iedereen weet het: een auto heeft af en toe onderhoud nodig. Als je de auto niet laat onderhouden, dan kan dit leiden tot reparatiekosten die veel hoger zijn dan de kosten van een periodieke onderhoudsbeurt. Maar onderhoud plegen aan je hypotheek. Doe jij dat eigenlijk wel eens?

Bij het afsluiten van een hypotheek kunnen tal van keuzen worden gemaakt. Het is mijn vak om op basis van jouw individuele situatie die keuzen te adviseren die naar mijn mening het best bij jouw situatie passen.

In de looptijd van een hypotheek kan er van alles gebeuren. Er kunnen nieuwe aanbieders op de markt komen met voor jou aantrekkelijkere hypotheekaanbiedingen. Je vermogenspositie kan veranderen door bijvoorbeeld de ontvangst van een erfenis of door een carrière-sprong. Ook kan je vermogen minder worden. Bijvoorbeeld door verlies aan arbeidsinkomen of door een echtscheiding. Allemaal omstandigheden die aanleiding kunnen zijn om te kijken of er mogelijkheden zijn om je hypotheek aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.

Bizarre renteontwikkelingen

De ontwikkeling van de rente voor hypotheken is op dit moment bizar te noemen. Ouderen onder ons weten zich vast nog de tijd te herinneren dat de rente voor een hypotheek rond de 12 % schommelde. En dan was je als jongere nog blij dat je voor die rente een hypotheek kón afsluiten! Op dit moment zien we al geruime tijd de rente keer op keer dalen. Veel nieuwe hypotheken worden nu afgesloten voor een rente rond de 2 %.

Die lage rente is zo’n omstandigheid die het voor iedereen die in het verleden een hypotheek heeft afgesloten, zinvol maakt om te controleren of er voor de komende jaren mogelijkheden zijn om ook van deze lage rente te profiteren.

Dat kan bijvoorbeeld door de bestaande hypotheek vervroegd af te lossen waarbij dan wel een extra vergoeding aan de geldverstrekker moet worden betaald. Dit omdat de afgesproken periode waarvoor de lening is aangegaan niet wordt “afgemaakt”.

Ook via rentemiddeling kan vaak een voordeel worden bereikt. Bij rentemiddeling wordt de periode die je oorspronkelijk bent overeengekomen verlengd tegen de nieuwe, lagere rente.  De extra vergoeding die je moet betalen omdat je de eerste afgesproken termijn niet volmaakt, wordt “verwerkt” over de volle looptijd waarvoor de nieuwe rente geldt. Je kan dan zekerheid krijgen dat de rente over je hypotheek voor een lange periode laag blijft zonder dat je de eenmalige extra kosten in één keer hoeft te betalen.

Risico-opslagen

Er zijn echter ook nog andere redenen om regelmatig onderhoud te plegen aan je hypotheek. Risico-opslagen zijn nog zo’n reden. Zonder dat je je hiervan misschien bewust bent, rekenen veel geldverstrekkers over de aan jou verleende hypotheek een kleine verhoging op de rente die je betaalt. Dit wordt ook wel een risico-opslag genoemd. De hoogte van de opslag hangt af van het verschil tussen de actuele waarde van de woning bij vrije verkoop en het restant van de lening. Hoe groter dit verschil, hoe hoger de risico-opslag. Is de waarde van de woning bijvoorbeeld 350.000 euro en is de lening ook 350.000 dan kan het zijn dat de risico-opslag hoger is dan wanneer de lening 350.000 euro is maar het restant van de lening nog maar 300.000 euro.

Door de stijging van de waarde van de woning of doordat je misschien tussentijds op de lening hebt afgelost, kan dit verschil ongemerkt kleiner zijn geworden. Sommige geldverstrekkers passen de risico-opslag dan automatisch aan. Andere geldverstrekkers hanteren echter de voorwaarde dat je hierom uitdrukkelijk moet verzoeken. Doe je een dergelijk verzoek niet, dan vindt er ook geen verlaging van de risico-opslag plaats. Kom je er op enig moment achter dat je al enkele jaren geleden in aanmerking kwam voor deze verlaging, dan zal de geldverstrekker dit voor de toekomst doorvoeren. Dit gebeurt echter in de meeste gevallen niet met terugwerkende kracht!

Pensioen dreigt minder te worden dan gedacht

Indien je een hypotheek afsluit die na je pensionering doorloopt dan is het belangrijk dat goed wordt onderzocht of je de woonlasten na pensionering kunt blijven betalen. Daarvoor is  het onder meer belangrijk om in te schatten welk bedrag je maandelijks aan pensioen krijgt op basis van de werkzaamheden die je voor uw (oud) werkgevers hebt verricht. Ik wil het hier niet te ingewikkeld maken. Pensioen kun je (grof gesteld) onderverdelen in pensioenen waarbij de werkgever een bepaald bedrag aan pensioenuitkering garandeert en pensioenen waarbij de werkgever een bedrag garandeert dat hij aan premie zal afdragen.

Wanneer de uitkering wordt gegarandeerd dan staat het bedrag vast en kun je daarmee rekening houden als je gaat kijken of je jouw toekomstige woonlasten kunt blijven betalen. Anders ligt dit indien de werkgever slechts het bedrag aan premie heeft gegarandeerd. Door de lage rente die nu al een aantal jaren geldt, groeit het kapitaal dat met deze premies wordt opgebouwd veel trager dan vooraf was gedacht. Op het moment dat je met pensioen gaat en van het alsdan opgebouwde kapitaal een pensioenuitkering moet worden aangekocht, kan blijken dat de pensioenuitkering veel lager is dan waarmee je oorspronkelijk rekening hebt gehouden.

Wanneer je dit pas ontdekt op het moment dat je met pensioen gaat, zijn er vaak maar een beperkt aantal opties die jouw situatie kunnen verbeteren. Hoe eerder je deze situatie echter ziet aankomen, hoe meer mogelijkheden er zijn om ervoor te zorgen dat je ook na je pensionering de woonlasten kunt blijven betalen.

Onderhoud plegen aan je hypotheek? Maak een afspraak!

Ik heb hierboven nog lang niet alle situaties beschreven die ik regelmatig tijdens mijn onderhoudsgesprekken met klanten tegenkom. Mijn advies is om na belangrijke wijzigingen in je persoonlijke situatie altijd even contact met mij op te nemen. Ik kijk dan graag of deze wijzigingen gevolgen hebben voor jouw hypotheek. Ook zonder deze wijzigingen is het verstandig om regelmatig aan mij te vragen jouw hypotheeksituatie even te controleren aan de hand van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, rente en aanbod van geldverstrekkers. Laat je het mij weten? Ik maak graag een afspraak met je!

onderhoud plegen aan je hypotheek-Advies met M.I.N.T.

Neem contact op