Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Opletten bij nieuw Huwelijksgoederenrecht!

Met ingang van 1 januari 2018 treedt er in Nederland een nieuw huwelijksgoederenrecht in werking. Nederland zal dan het systeem volgen zoals dat in de meeste andere landen al geldt.

Kort gezegd komt de wijziging erop neer, dat wanneer twee partners met elkaar gaan trouwen het eigen vermogen dat voor de trouwdatum is opgebouwd, buiten de huwelijksgemeenschap blijft. Ook erfenissen en schenkingen die de echtgenoten na het huwelijk ontvangen, blijven onder de nieuwe regeling buiten de huwelijksgemeenschap. Tenzij de partners dit uitdrukkelijk anders afspreken.

Op dit moment is de regeling precies andersom. Alle bezittingen die toekomstige echtelieden voor het huwelijk afzonderlijk bezitten worden door het huwelijk direct gemeenschappelijk bezit. Tenzij de echtelieden bij huwelijkse voorwaarden anders overeenkomen. De nieuwe regeling geldt alleen voor huwelijken die na 1 januari 2018 tot stand komen en dus niet voor huwelijken die op dat moment al bestaan.

 

Ook gevolgen voor aankoop woning

Bij de aankoop van een nieuwe woning komt het regelmatig voor dat ouders van een van de echtelieden een schenking doen om de aankoop van de woning mogelijk te maken. Gaat het om een echtpaar dat na 1 januari 2018 is gehuwd, dan blijft deze schenking dus in beginsel tot het vermogen van het betreffende kind behoren. Bij echtscheiding zal de andere partij op dit deel van het vermogen geen aanspraak kunnen maken. Dat zal in de praktijk ook de bedoeling zijn van de ouders die de schenking hebben gedaan.

 

Wat is de wens bij overlijden?

Het huwelijk kan ook worden ontbonden doordat een van de echtgenoten komt te overlijden. In het algemeen is het dan de wens dat de overlevende echtgenoot het vermogen van de overleden echtgenoot erft.

Onder de huidige regeling betekent dit, dat een schenking van € 100.000,- door de ouders van de ene echtgenoot direct voor € 50.000 eigendom wordt van de andere echtgenoot. Bij het overlijden van de ene echtgenoot betekent dit, dat er dus “maar” € 50.000,- uit de nalatenschap wordt verkregen. Hierover moet dan erfbelasting betaald worden. De “andere” € 50.000,- was al in het vermogen van de langstlevende echtgenoot gevloeid.

Onder de nieuwe regeling blijft de volle € 100.000,- behoren tot het vermogen van het kind dat deze schenking heeft ontvangen. Bij overlijden van dit kind is de nalatenschap dus ook €100.000 en niet € 50.000,-. De langstlevende echtgenoot moet dan dus over de volle € 100.000 erfbelasting betalen.

 

Insluitingsclausule

Deze fiscale heffing kan voorkomen worden, indien in het voorbeeld hierboven de ouders bij de schenking nadrukkelijk bepalen dat de schenking wel in de gemeenschap valt indien het huwelijk eindigt door het overlijden van een echtgenoot en niet als er sprake is van echtscheiding. Deze bepaling wordt aangeduid met het begrip ‘insluitingsclausule’. Deze mogelijkheid kan worden vastgelegd bij een schenking en in het testament van de ouders.

 

Goed advies bij nieuw huwelijksgoederenrecht is belangrijk

In een situatie waarin er relevante verschillen tussen de vermogens van beide echtgenoten bestaan of in de toekomst gaan ontstaan, is het belangrijk dat je je goed laat adviseren door een notaris. Om te komen tot een optimale financiering van een hypothecair krediet werk ik samen met notarissen. Indien je dat wenst, kan ik je in contact brengen met een van deze notarissen. Uiteraard besteed ik ook bij het bespreken van de door jou gewenste hypotheek aandacht aan deze verandering van het huwelijksvermogensrecht.

Als je hulp wilt bij de voorbereiding op jouw pensioen of met elk ander aspect van jouw financiële lifestyle planning, bel mij en ik help je verder met mijn financieel advies! Bel me op: 06-24 67 43 32, e-mail mij op maaike@adviesmetmint.nl of vul het contactformulier in.

Meer informatie kun je terugvinden op de Notaris website.

nieuw huwelijksgoederenrecht

Neem contact op