Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Je hebt nu lagere rente dan marktrente. Toch oversluiten?

De rente is in korte tijd sterk gestegen. Op dit moment lijkt er weer iets van rust te zijn. Maar niemand weet hoe de rente zich in de komende tijd ontwikkelt. In dit bericht meer informatie over wat je kunt doen als je een lagere rente dan marktrente ervaart.

Je hebt op dit moment een lage rente

In de afgelopen jaren was de rente voor hypotheken historisch laag. Voor veel mensen was dit reden om hun “dure” hypotheek over te sluiten naar een hypotheek met een lage rente. Consumenten die voor het eerst een hypothecaire geldlening afsloten profiteerden direct van deze lage rente. Het gevolg is dat veel huiseigenaren nu een hypotheek hebben waarvoor zij een rente betalen die lager is dan banken nu voor nieuwe hypotheken rekenen.

Rentevastperiode loopt in komende jaren af

Over het algemeen sluit je een hypothecaire lening af voor een periode van 30 jaar.  Je maakt daarbij aparte afspraken voor de periode dat de bank rekent met een vaste rente die je moet betalen. Je spreekt bijvoorbeeld af dat de rente voor de eerstkomende vijf jaar x % is. Na die vijf jaar kan je dan een nieuwe afspraak maken. De bank zal dan een rente offreren zoals die op dat moment in de markt geldt.

Nu lage rente maar straks?

Stel je hebt nu een hypotheek waarbij de rentevastperiode over 1,5 jaar eindigt. De rente die je nu betaalt is lager dan de bank rekent voor nieuwe hypotheken. Je kan denken aan twee opties.

  • In de komende anderhalf jaar profiteer je van de huidige, lage rente. Over anderhalf jaar krijg je een nieuw aanbod van de bank. Hoe hoog de rente dan is weet je nu niet. Zou de rente in de komende tijd verder stijgen, dan loop je het risico dat je over anderhalf jaar een hogere rente moet betalen dan wanneer je nu zou besluiten een hypotheek af te sluiten
  • Je kan er ook voor kiezen om jouw bestaande hypotheek open te breken en nu met de bank een nieuwe rentevaste periode af te spreken. De rentes zijn hoger dan in de afgelopen jaren maar nog altijd historisch laag. Je kan er dus voor kiezen om nu de hypotheek open te breken en de rente voor bijvoorbeeld 20 of 30 jaar vast te zetten op het huidige, nog altijd lage niveau. Nadeel is dat je over de komende anderhalf jaar dan een hogere rente gaat betalen dan je nu doet.

In de meeste hypotheekovereenkomsten is de bepaling opgenomen dat wanneer de rente die geldt op het moment dat je de overeenkomst openbreekt hoger is dan de rente die voor jouw overeenkomst op dat moment geldt, je geen boeterente hoeft te betalen over het bedrag dat je oversluit.

Lagere rente dan marktrente? Oversluiten is een optie.

De combinatie van zekerheid voor lange termijn en het ontbreken van een boeterente kan een reden zijn om, ook al heb je nu een hypotheek met een rente die lager is dan de huidige marktrente, de hypotheek toch over te sluiten.


Wil je eens kijken of dit voor jou ook interessant kan zijn, dan reken ik dat graag samen met jou uit. Wanneer je contact met mij opneemt, kunnen we een afspraak inplannen!

lagere rente dan marktrente

Neem contact op