Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Recht op ontslag bij scheiden of einde van je relatie?

De titel van deze blog roept waarschijnlijk vraagtekens bij je op. Begrijpelijk. Eigenlijk had er moeten staan: Recht op ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid? Ik licht het toe.

Recht op ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid is een belangrijk onderwerp. Dit speelt bij partners die samen een woning hebben gekocht en gaan scheiden.

Samen een woning kopen

De wetgever staat niet toe dat je een hypotheek afsluit waarbij de kosten van rente en aflossing hoger zijn dan je kunt dragen. Banken zijn dus onder meer verplicht onderzoek te doen naar jouw inkomen en vermogen alvorens zij jou een hypothecaire geldlening mogen verstrekken.

Een alleenstaande zal dan vaak tot de ontdekking komen dat alleen zijn inkomen onvoldoende is voor een lening die de aankoop van een woning volledig financiert.

Heeft de koper van een woning echter een partner, dan mag de bank bij het bepalen van de maximale lening rekening houden met het inkomen van deze partner. Door beide inkomens op te tellen mag de bank dan vaak wél een bedrag lenen dat voldoende is om de woning te kunnen aanschaffen.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Wanneer twee partners samen een hypotheek afsluiten, zijn zij in het algemeen beiden hoofdelijk aansprakelijk. Wat houdt dit in? Stel dat er twee partners zijn en de lening bedraagt €100.000,-, dan betekent “hoofdelijke aansprakelijkheid” dat de bank naar keuze elk van de partners voor de volle €100.000,- kan aanspreken. De partner die zijn €50.000,- aan de bank terugbetaalt, kan dan dus niet de bank vertellen die andere €50.000,- bij de andere partner zien te halen. De bank kan in dit voorbeeld elk van beide partners aanspreken voor €100.000,-. De partner die meer betaalt dan zijn aandeel in de schuld aan de bank, moet dan maar zien het teveel betaalde van de andere partner terug te krijgen.

Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

Bij het verbreken van de relatie is het niet ongebruikelijk dat één van de partners in de woning blijft wonen en de andere partner de woning verlaat. Het is dan ook gebruikelijk dat de partner die in de woning achterblijft vanaf dat moment de volledige lasten van de hypotheek voor zijn of haar rekening neemt. Maar ook in die situatie blijft de vertrokken partner in beginsel volledig aansprakelijk voor het terugbetalen van het volledig geleende bedrag. In dit voorbeeld kan dit betekenen dat als na jaren het pand door brand verloren gaat en de achterblijvende partner verzuimd heeft een brandverzekering af te sluiten en over onvoldoende vermogen beschikt, de bank van de jaren daarvoor vertrokken partner kan eisen dat deze de volledige hypothecaire lening terugbetaalt.

Voor de vertrokken partner is dit geen aantrekkelijke positie. Bij verbreking van de relatie zal de vertrekkende partner daarom aan de bank “ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid” kunnen vragen. De bank zal hiermee in het algemeen alleen akkoord gaan indien het inkomen van de achterblijvende partner voldoende is om de kosten van rente en aflossing alleen te dragen. Oók zal deze ex-partner moeten instemmen met dit ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Vaak wordt dit dan ook in het echtscheidingsconvenant opgenomen.

Vraag vroegtijdig advies

Het is dus niet zo dat de partner die de woning verlaat automatisch ook niet meer verantwoordelijk is voor de hypotheekschuld. Zeker in het geval dat de vermogensposities van beide partners sterk verschillen, bijvoorbeeld door een verkregen erfenis, kan deze aansprakelijkheid vele jaren na beëindiging van de relatie nog heel vervelende consequenties hebben. Ik adviseer daarom in dit soort situaties vooral tijdig advies in te winnen.

Wil je weten wat ik voor je kan doen in deze situatie? Kijk eens op de pagina Hypotheekadvies bij scheiding

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Neem contact op