Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Een fundering bij taxaties wordt belangrijker

Ben jij op de hoogte van het feit dat een fundering bij taxaties belangrijker wordt?

Je ziet hem niet, of hoogstens een klein deel ervan. Het is ook niet het meest interessante deel van een woning, maar wel een erg belangrijk onderdeel… 

Wanneer je voor de financiering van de aankoop van een woning een hypotheek wilt afsluiten, dan vraagt de bank altijd om een taxatierapport. Er moet rekening mee worden gehouden dat in de komende tijd in deze taxaties meer aandacht wordt gegeven aan de kwaliteit van de fundering van de woning. 

Fundering bij taxaties belangrijker

Nederland telt ongeveer 7.7 miljoen woningen. Op dit moment schatten deskundigen dat circa 1 miljoen woningen problemen hebben of gaan krijgen met de kwaliteit van de fundering. Door onder meer verdroging van de grond kan verzakking optreden. Bekend is dat een deel van de oude woningen in Amsterdam zijn gebouwd op houten palen. Door een lagere waterstand is een deel van deze palen droog komen te staan en is gaan rotten.

Funderingsproblemen zichtbaar maken

De problemen met funderingen spelen zich onder de grondoppervlakte af. Pas wanneer de verzakking een feit is en er scheuren in het gebouw ontstaan, is dit ook voor een “leek” te zien.

Overheid en banken vinden het belangrijk dat er meer aandacht komt voor het meer zichtbaar maken van mogelijke funderingsproblemen bij woningen. Hierbij spelen drie belangrijke motieven een rol:

  1. Hoe eerder een woningeigenaar weet dat zijn fundering risico’s loopt, des te eerder kan worden onderzocht of bepaalde preventieve maatregelen mogelijk zijn. De kosten van preventie zijn vaak vele malen lager dan wanneer er daadwerkelijk herstel moet plaatsvinden.
  1. Wanneer de fundering al is beschadigd, dan is het belangrijk dat de woningeigenaar zich hiervan zo vroeg mogelijk bewust is, zodat hij kan anticiperen op deze kosten door bijvoorbeeld hiervoor extra te reserveren.
  1. Tot slot is het natuurlijk ook voor kopers van een woning belangrijk te weten wat de financiële risico’s zijn wanneer zij – nadat zij eigenaar geworden zijn – te maken krijgen met aanzienlijke kosten voor herstel van de fundering.

Wens van banken is onderdeel van de taxatie

Er moet rekening mee worden gehouden dat een oordeel over de fundering een vast onderdeel wordt van de taxaties die banken vragen alvorens zij een hypothecair krediet verstrekken. Heeft de woning een kwetsbaar fundament dan kan dat gevolgen hebben voor de bereidheid van de bank om een financiering te verstrekken. Ook kan dit een rol spelen indien de eigenaar van de woning de hypotheek wil oversluiten.

Advies: Maak fundering bij taxaties belangrijker

Voor nu is het advies om bij de aankoop van de woning ook aandacht te geven aan de kwaliteit van de fundering. In bepaalde delen van Nederland speelt deze problematiek niet. In andere delen van Nederland wel. Als je in het kader van de aankoop van de woning een bouwkundige keuring laat uitvoeren, zal de bouwkundige over het algemeen al een eerste inschatting van het risico kunnen maken.

fundering bij taxaties

Neem contact op