Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Logo Advies met M.I.N.T.

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Houd bij woonlasten rekening met eigen periodieke bijdrage VvE

In dit blog vertel ik over de eigen periodieke bijdrage bij een VvE en de hiermee samenhangende kosten.

 

Eigen periodieke bijdrage VvE

Ik adviseer dagelijks klanten over de financiering van hun woning. Ik zie kopers vooral kijken naar de koopprijs van de woning en de kosten van de hypotheek. De eigen periodieke bijdrage, in het geval er sprake is van een Vereniging van Eigenaren (VvE), krijgt echter veel minder aandacht. Onderstaand leg ik kort uit waarom het verstandig is ook kritisch naar deze kosten te kijken.

Wanneer een gebouw wordt gesplitst in los te verkopen woningen/appartementen dan moet er een Vereniging van Eigenaren (VvE) worden opgericht. Via deze VvE worden alle eigenaren van een woning/appartement mede-eigenaar van de grond waarop het gebouw staat. Via de VvE wordt ook het onderhoud van de gemeenschappelijke zaken geregeld. Wat gemeenschappelijk is, staat beschreven in de splitsingsakte. Dat kunnen bijvoorbeeld zaken zijn als de brandverzekering van het gebouw, het onderhoud van liften en centrale verwarming, het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimtes en het onderhoud van het dak. Uiteraard brengen deze werkzaamheden voor gemeenschappelijke zaken kosten met zich mee. Die kosten worden omgeslagen over de leden van de VvE. Een eigenaar van een appartement is van rechtswege lid van zo een VvE en is ook wettelijk verplicht om “zijn” deel van de kosten van de VvE te dragen.

Geld reserveren

Sinds 2008 zijn de VvE’s verplicht om geld te reserveren voor (groot-)onderhoud. Die verplichting komt nu ook in de wet te staan. Minimaal moet jaarlijks 0,5 % van de herbouwwaarde van een appartementsgebouw worden gestort in een reservefonds. Blijkt uit het door de VvE opgestelde onderhoudsplan meer reservering nodig te zijn, dan moet dit hogere bedrag worden gereserveerd. Uit onderzoek blijkt, dat er rekening mee moet worden gehouden dat circa de helft van de VvE’s op dit moment onvoldoende reserve heeft voor toekomstig onderhoud. Bij veel VvE’s betalen de eigenaren maandelijks een bijdrage. Blijken de kosten van onderhoud in de toekomst hoger dan waarvoor eerder een reserve is opgebouwd, dan zullen alle eigenaren extra moeten bijdragen.

Eigen periodieke bijdrage en de woonlasten

Naast rente, aflossing en verzekeringen kunnen de eigen bijdragen aan de VvE op deze wijze een relevant deel van de woonlasten gaan uitmaken. Bij de keuze van de woning, maar ook bij het berekenen van het inkomen dat na betaling van de woonlasten overblijft om “van te leven”, is het dus belangrijk goed zicht te hebben op deze periodieke kosten.

Behoefte aan meer informatie?

Ik neem deze kosten uiteraard mee, wanneer ik met jou over de financiering van de woning praat. Vragen over dit onderwerp? Neem direct contact op!

Behoefte aan nog meer achtergrondinformatie? Kijk eens op de website van Vereniging Eigen Huis.

 

eigen periodieke bijdrage

Neem contact op