Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Een oriëntatiegesprek is geen adviesgesprek

Is er een verschil wanneer je met mij een oriëntatiegesprek voert of een adviesgesprek? Zeker. Ik leg je het verschil graag uit. 

Voor veel mensen die voor het eerst een woning kopen is het niet altijd even duidelijk hoe het afsluiten van een hypotheek precies verloopt. Men heeft dan vragen zoals wat het voordeel is van een onafhankelijk adviseur boven het direct sluiten van de lening bij de bank. Of bijvoorbeeld de vraag op welke andere voorwaarden moet worden gelet dan alleen de hoogte van de rente.

Bij een oriëntatiegesprek maken wij kennis met elkaar

Om consumenten de gelegenheid te geven in rust een voor hen goede beslissing te nemen of zij een beroep op mijn dienstverlening willen doen, bied ik een oriëntatiegesprek aan. In dit gesprek, dat vaak circa een uur duurt, leg ik uit welke werkzaamheden moeten plaatsvinden om te komen tot een goede keuze voor een hypotheek. Ook maken wij met elkaar kennis. Dat is belangrijk, want om tot een goed advies te komen, moet ik veel van je weten. Ik begrijp dat je dan eerst wilt weten of je je wel thuis voelt in mijn praktijk.

Tijdens dit oriëntatiegesprek geef ik je nog geen concrete adviezen. De informatie die ik je geef is van algemene aard. Voor een dergelijk kennismakingsgesprek neem ik de kosten voor mijn rekening. Je krijgt hiervoor dus geen factuur.

Adviesgesprek start met een opdracht

Indien het “klikt” en je van mijn diensten gebruik wilt maken om te onderzoeken welke financieringsconstructie goed aansluit bij jouw individuele situatie, dan moet ik dit vastleggen. Dat doe ik via een Opdracht tot Dienstverlening.

In deze opdracht tot dienstverlening beschrijf ik wat je van mij vraagt te doen, welke werkzaamheden ik voor jou ga verrichten en welke vergoeding ik hierover met jou heb afgesproken. Een dergelijke opdracht tot dienstverlening is vooral bedoeld om achteraf discussies te voorkomen wat wel of niet was afgesproken.

Zodra jij deze opdracht met mij bent aangegaan moet ik bij mijn werkzaamheden voldoen aan allerlei wettelijke eisen die zijn opgesteld om te borgen dat mijn adviezen goed aansluiten bij jouw persoonlijke situatie. Dat advies is gebaseerd op de informatie die jij mij geeft naar aanleiding van de vragen die ik met je doorneem. Daarbij let ik bijvoorbeeld niet alleen op jouw gezinssamenstelling en jouw inkomsten en uitgaven, maar ook op de risico’s die in de toekomst kunnen optreden zoals echtscheiding, verlies van arbeid, arbeidsongeschiktheid of voortijdig overlijden van een van de partners. Allemaal geen “gezellige” onderwerpen om over te praten, maar die wel belangrijk zijn om onder ogen te zien aangezien je een financiële verplichting voor vele jaren aangaat. En natuurlijk kijk ik naar een breed pallet van banken en aanbieders van hypothecaire kredieten en vergelijk ik op een groot aantal punten hun voorwaarden. 

Door jouw gegeven informatie tijdens oriëntatiegesprek

Hoewel het oriëntatiegesprek daarvoor niet is bedoeld, kan het gebeuren dat je tijdens een dergelijk oriëntatiegesprek informatie geeft over jouw persoonlijke situatie. Die informatie kan, wanneer het tot een adviesgesprek komt, van belang zijn om je passend te adviseren.

Om je een idee te geven waar ik aan denk geef ik een voorbeeld. Er is een afspraak gemaakt voor een oriëntatiegesprek tussen jou en jouw partner. Je komt echter alleen en geeft aan dat jouw partner net die dag een “vervelende” medische uitslag heeft ontvangen.

Stel dat je enkele maanden na dit oriëntatiegesprek besluit om gebruik te maken van mijn diensten en ik met jou en jouw partner de gegevens doorneem die nodig zijn om jullie een goed advies te geven, dan is het geen automatisme dat ik op dat moment weet dat jouw partner een ernstig, medisch probleem heeft. Toch is dat heel belangrijke informatie om rekening mee te houden bij mijn uiteindelijke advies.

Mijn dringende vraag aan jou is dan ook om informatie die je mij eventueel verstrekt hebt tijdens het oriëntatiegesprek, ook tijdens een eventueel daaropvolgend adviesgesprek onder mijn aandacht te brengen. Op die wijze weet je zeker dat ik met alle belangrijke gegevens rekening houd alvorens mijn advies aan jou uit te brengen.

adviesgesprek advies met mint

Neem contact op