Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Logo Advies met M.I.N.T.

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Drie dagen bedenktermijn is (te) kort

Wanneer je een woning koopt dan is de wettelijke bedenktermijn waarin je de koop zonder kosten kunt ontbinden slechts drie dagen. Waarom? Ik leg het graag uit. 

Wanneer je via internet een zaklantaarn koopt, dan heb je op grond van de wet een bedenktijd van 14 dagen. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat het product is geleverd. Binnen dit termijn mag je dus zonder reden afzien van de aankoop. De verkoper mag vervolgens geen kosten in rekening brengen voor het afzien van deze koop.

Drie dagen bedenktermijn

Ook wanneer je een woning koopt, geldt er een wettelijke bedenktijd. Deze is echter maar drie dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper het koopcontract heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd kan de koper zonder kosten (boete) alsnog afzien van de koop.

De bedenktijd kan langer zijn wanneer twee of drie dagen op een zaterdag, zondag of feestdag vallen. Indien de bedenktijd eindigt op een zaterdag, zondag of feestdag dan duurt de bedenktijd tot de eerstvolgende werkdag.

Is drie dagen bedenktermijn te kort? De gevolgen.

Roep je binnen de wettelijke bedenktermijn niet de ontbinding van de koopovereenkomst van de woning in, dan ben je gebonden aan deze koopovereenkomst. In bijna alle gevallen is in de koopovereenkomst een bepaling opgenomen dat de koper een boete van 10% van de koopsom aan de verkoper moet betalen, wanneer de koper de woning toch niet afneemt.

Financieringsvoorbehoud

In de koopovereenkomst kun je als koper wel bedingen om, naast de wettelijke bedenktermijn van drie dagen, een aanvullend voorbehoud te maken waarin je de koopovereenkomst zonder boete kunt ontbinden wanneer je niet binnen een bepaalde termijn op marktconforme voorwaarden een hypothecair krediet kunt afsluiten. Een dergelijk voorbehoud wordt een financieringsvoorbehoud genoemd. Jij en de verkoper zijn vrij in het bepalen van de termijn die je hiervoor kiest. In de praktijk wordt vaak gekozen voor een periode van vier tot zes weken.

Beoordeling aanvraag hypotheek kan de nodige tijd vergen

Er is strenge wetgeving op het gebied van hypotheken. Veel van deze wetgeving is erop gericht te voorkomen dat consumenten meer lenen dan verantwoord is. Op zichzelf is dit natuurlijk een goede zaak. Echter in de praktijk betekent dit dat ik als adviseur en de bank als geldverstrekker heel veel documenten en gegevens moeten controleren. Daar gaat de nodige tijd overheen. Die tijd kan langer worden indien bepaalde documenten niet aanwezig zijn of nadere uitleg behoeven. Een periode van vier weken lijkt lang, maar kan wanneer het een beetje tegenzit zo maar verlopen. 

Tussen koop en financiering kan van alles gebeuren

Tussen het moment waarop je het koopcontract ondertekent en het moment waarop normaal gesproken de hypotheek rond zou kunnen zijn, kan er van alles gebeuren. Het bedrijf waar je werkt kan failliet gaan, je kunt werkloos worden of de relatie met jouw partner kan eindigen. In die gevallen zal het lastig zijn om alsnog de financiering van de woning rond te krijgen. Ben je geen financieringsvoorbehoud overeengekomen en is de wettelijke bedenktermijn verstreken dan ben je ook in die situaties gebonden aan de koopovereenkomst!

Start met gedegen oriëntatie over de mogelijkheid om te financieren

Vanwege de grote schaarste aan koopwoningen en daarmee vele kandidaten voor elke te koop staande woning, geven verkopers in deze markt vaak de voorkeur aan kopers die geen financieringsvoorbehoud wensen. Inmiddels wordt meer dan 30% van de woningen zonder financieringsvoorbehoud verkocht.

Zoals ik hierboven heb aangegeven brengt dit aanzienlijke risico’s met zich mee. Mijn advies is dat je vroegtijdig, voordat je gaat oriënteren op de woningmarkt, al een zo goed mogelijk beeld vormt over wat in jouw situatie een maximale koopprijs is om te financieren. Ook is het van belang dat je zo veel als mogelijk alle documenten die nodig zijn indien je concreet een hypotheek aanvraagt, al klaar heeft liggen.

Dit heeft twee voordelen: je voorkomt dat je een koopovereenkomst aangaat die later niet te financieren blijkt. Wanneer je alle documenten al gereed hebt, zal de aanvraag bovendien sneller kunnen worden afgewikkeld.

Als gespecialiseerd hypotheekadviseur kan ik je ook in deze oriëntatiefase al goed van dienst zijn en je helpen met de drie dagen bedenktermijn. Overweeg je in de komende periode een woning te kopen? Maak dan een afspraak met mij. Met mijn extra informatie kun je dan gerichter en veiliger zoeken naar woningen die binnen jouw mogelijkheden liggen.

Drie dagen bedenktermijn advies met mint

Neem contact op

icoon 1 advies met mint