Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

De overwaarde van jouw woning gebruiken als senior zijnde?

Op dit moment is er veel aandacht voor de mogelijkheid dat senioren een deel van de overwaarde van hun woning liquide maken. Een interessante ontwikkeling maar wel een die om een goed advies vraagt.

Verzilverhypotheek

Meerdere geldverstrekkers hebben in de afgelopen jaren een variant van de verzilverhypotheek geïntroduceerd. Dit is onder meer gedaan door belangrijke geldverstrekkers zoals ABN AMRO, Florius, Obvion, RABO en Woonfonds. De essentie van deze verzilverhypotheken is dat oudere huizenbezitters, veelal vanaf 60 jaar, in de gelegenheid worden gesteld een deel van de overwaarde van de eigen woning liquide te maken door het aangaan van een hypothecaire lening. De gelden die op deze wijze voor de consument ter beschikking komen, kunnen dan worden aangewend voor een aanvulling op (een te laag) pensioeninkomen of om de woning aan te passen aan de andere wensen die de senioren aan hun woonomgeving stellen.

De overwaarde verzilveren: Interessant maar niet in alle situaties

De mogelijkheid voor senioren om via een hypotheek een deel van de waarde van hun woning contant te maken kan voor bepaalde consumenten een goede oplossing zijn om bepaalde wensen te kunnen financieren. Voordat deze keuze wordt gemaakt is het belangrijk je goed te laten adviseren. Want soms is deze optie gewoon “te duur” en zijn opties beschikbaar die minder kosten met zich meebrengen. Ook kan de verzilverhypotheek op termijn leiden tot problemen bij het betalen van de woonlasten.

Waar let ik op?

Indien jij belangstelling hebt voor een verzilverhypotheek, dan ga ik samen met jou onderzoeken of deze hypotheekvorm past bij jouw situatie en wensen. Hierbij besteed ik onder meer aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • Is voldoende in kaart gebracht waarvoor je het geld – dat tijdens het leven door het verzilveren vrijkomt – wil inzetten en sluit de hypotheekconstructie goed bij dit doel aan?
  • Behoudt je na de transactie voldoende inkomen om het huis te onderhouden en te verduurzamen?
  • Is er een deugdelijke inventarisatie van de andere doelen waarvoor je in de toekomst moet beschikken over liquiditeiten?
  • Is het product voor  jou “veilig”? Wat gebeurt er als er opnieuw een crisis op de woningmarkt plaatsvindt? Moet je dan verhuizen of houdt je mogelijk een restschuld over? Kun en wil je deze risico’s lopen?
  • Is het product kosten efficiënt? Met andere woorden: biedt het product voor jou waar voor zijn geld? Bij verzilverhypotheken is er sprake van een rente-op-rente effect.  Omdat je de rente niet betaald, wordt deze bijgeschreven bij de hypotheek.
  • Past de eenmalige uitkering die je bij een verzilverhypotheek krijgt bij het beoogde doel van jou? Is een alternatief denkbaar dat hetzelfde oplevert, maar goedkoper is vanwege de lagere rente
  • Begrijp je de risico’s en de werking van het product voldoende? Bijvoorbeeld wat zijn in zijn situatie de gevolgen van een stijging van de rente of van een daling van de huizenprijzen?

Ik vertel je graag meer over de verzilverhypotheek

Heb je voor jezelf of voor jouw naasten belangstelling voor de verzilverhypotheek en wat je kunt bereiken met jouw overwaarde? Wanneer je contact met me opneemt, neem ik graag de tijd om met je door te nemen of deze hypotheekconstructie in jouw situatie een goede keuze kan zijn, dan wel dat er voor jou betere alternatieven bestaan.

overwaarde advies met mint

Neem contact op