Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Daling hypotheekrenteaftrek door wijziging in de regels

Daling hypotheekrenteaftrek

De regels rondom de hypotheekrenteaftrek gaan veranderen. In deze blog lees je hoe deze de komende jaren gefaseerd wordt verlaagd.

In de komende jaren krijgen we daardoor een daling van de hypotheekrenteaftrek. In 2023 mag de hypotheekrente nog maar tegen 37,05% worden afgetrokken.

 

Hoofdregel

Binnen de inkomstenbelasting geldt de hoofdregel dat wanneer het inkomen van een belastingplichtige in de hoogste schijf inkomstenbelasting wordt belast, ook de aftrekbare kosten tegen dit tarief mogen worden afgetrokken. Een voorbeeld om dit duidelijk te maken.

Moet je over de laatste €10.000 van jouw inkomen 51,95% inkomstenbelasting betalen en heb je ook €10.000 aftrekbare kosten, bijvoorbeeld alimentatie, dan worden deze kosten volledig op de top van jouw belastbaar inkomen in mindering gebracht. Over de €10.000 alimentatie die je betaalt, krijg je dus een belastingvoordeel van 51,95%

 

Uitzondering

Op deze hoofdregel is een belangrijke uitzondering gemaakt. Deze uitzondering betreft de aftrekbare kosten van de eigen woning, zoals de hypotheekrente, erfpachtcanons en de bemiddelingskosten van de hypotheekadviseur. Deze kosten worden maximaal in aanmerking genomen tegen een tarief van nu, 2018, 49,5%.

In de komende jaren wordt dit tarief verder verlaagd volgens het onderstaande schema;

2018                49,5%
2019                49,0%
2020                46,0%
2021                43,0%
2022                40,0%
2023                37,05%

Met ingang van 2020 geldt er ook een correctie voor andere aftrekbare posten. Zo zal de aftrek van onderhoudsverplichtingen (alimentatie) in 2023 ook nog maar voor 37,5% worden toegestaan.

 

Oversluiten hypotheek kan interessant zijn

Wanneer de rente die je nu betaalt hoger is dan de rente die op dit moment in de markt voor vergelijkbare leningen wordt gerekend, kan het aantrekkelijk zijn om de bestaande lening over te sluiten.

Dat kan mogelijk bij dezelfde geldverstrekker en kan je zo de kosten van de notaris besparen. Afhankelijk van de rente die concurrerende banken bieden, kan het toch voordeliger zijn te kiezen voor een andere geldverstrekker.

Op het moment dat je voortijdig aflost, zul je waarschijnlijk te maken krijgen met een boeterente (zie hiervoor ook mijn andere blog Dit jaar nog boetevrij aflossen). Hoe hoog de boeterente is, hangt af van hoe lang de oorspronkelijke lening nog duurt en van het verschil tussen de oude en de nieuwe rente. Wel wordt rekening gehouden met jouw recht om jaarlijks een bepaald maximum percentage van het geleende bedrag boetevrij af te lossen. Over dit deel hoef je dus geen boete te betalen.

Doordat de renteaftrek in de komende jaren verder wordt beperkt, loont het eerder om jouw bestaande hypotheek over te sluiten.

Wil je een goed uitgewerkte financiële vergelijking of en zo ja, welk voordeel je behaalt met het oversluiten van jouw bestaande hypotheek? Neem dan contact met mij op. Ik ben je  hierbij graag van dienst.

daling hypotheekrenteaftrek

Neem contact op