Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Nationale Hypotheek Garantie is geen garantie op een uitkering bij betalingsproblemen!

Een hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie, NHG, biedt een belangrijk extra vangnet indien in de toekomst betalingsproblemen ontstaan. Maar de naam “garantie” kan misverstanden wekken. Want bij betalingsproblemen komt er niet zomaar een “zak met geld” beschikbaar om de hypotheeklasten te betalen. 

NHG bij aankoop van een woning

Iemand die een hypotheek afsluit kan, wanneer het aankoopbedrag maximaal € 310.000 bedraagt, hiervoor een Nationale Hypotheek Garantie afsluiten. Bovenop dit bedrag kunnen tot bepaalde maxima ook nog bijkomende kosten of verbouwingskosten worden meegefinancierd.

Ook NHG bij een al bestaande lening

Iemand die een bestaande hypothecaire lening wil verhogen kan onder voorwaarden ook over deze verhoging een Nationale Hypotheek Garantie aanvragen. Een verhoging van een bestaande lening vindt in de praktijk bijvoorbeeld plaats bij:

  • Verbouwing;
  • Treffen van duurzaamheidsmaatregelen;
  • Het uitkopen van een ex-partner na een beëindiging van de relatie;
  • Het afkopen van erfpacht.

Eenmalige kosten

Aan het verkrijgen van een Nationale Hypotheek Garantie zijn kosten verbonden. Eenmalig betaal je daarvoor een bedrag van 0,7 % van het totale hypotheekbedrag. In de meeste gevallen verdien je dit bedrag snel terug omdat je deze kosten in mindering mag brengen op jouw belastbaar inkomen. Ook zal de bank, omdat je deze Nationale Hypotheek Garantie hebt, bereid zijn aan jou een lagere rente te rekenen.

Bank wordt schadeloos gesteld

Heb je een hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie en zou je in de toekomst in een situatie komen dat je de hypotheeklasten niet meer kunt betalen dan zal de Nationale Hypotheek Garantie de in de tussentijd ontstane achterstand aan de bank vergoeden. Dus de bank heeft door jouw betalingssituatie geen schade. 

Voor jou is de situatie anders

Heb je een Nationale Hypotheek Garantie en is de bank schadeloos gesteld voor wat betreft de achterstand die bij jou is ontstaan in het betalen van hypotheekrente en aflossing, dan is het niet zo dat je ook van deze schuld “af bent.” Je zult er alles aan moeten doen om de schuld zo beperkt mogelijk te houden. Dat betekent in de praktijk vaak dat je de woning tegen een zo gunstige prijs moet zien te verkopen.

Slechts wanneer je te goeder trouw bent en bijvoorbeeld niet door verwijtbaar gedrag jouw arbeidsinkomen verloren bent of je de woning slecht onderhouden hebt waardoor deze niet meer tegen een aantrekkelijk prijs te verkopen is, dan kan de Nationale Hypotheek Garantie je een deel of het geheel van de ontstane hypotheekschuld kwijtschelden.

Het is dus een misverstand om te denken dat met een Nationale Hypotheek Garantie je bij betalingsproblemen rustig in je woning kunt blijven wonen en vanaf dat moment de Nationale Hypotheek Garantie alle toekomstige hypotheeklasten voor je gaat betalen.

Laat betalingsproblemen niet zover komen!

Al vele jaren mag ik klanten adviseren op het gebied van de financiering van hun woning. Ik weet daardoor dat mensen in hun leven gewoon “pech” kunnen hebben waardoor ze in de financiële problemen kunnen komen. Velen schamen zich daarvoor en wachten met het inroepen van hulp. Maar de praktijk laat zien dat hoe langer wordt gewacht, hoe groter de problemen worden. Andersom geldt echter ook: hoe eerder ik samen met jou kan zoeken naar een oplossing, hoe meer mogelijkheden er vaak zijn.

Daarom is mijn advies om, zodra je je zorgen gaat maken of je jouw woonlasten kunt blijven betalen, dit met mij te bespreken en vooral niet te denken dat ómdat je een Nationale Hypotheek Garantie hebt, jouw mogelijke betalingsproblemen wel vanzelf zullen worden opgelost.

betalingsproblemen nhg-Advies met M.I.N.T.

Neem contact op