Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Een woning kopen? Kijk ook onder de grond!

Is er dubbel glas? Zijn er vochtplekken in het plafond? Zit de buitenkant goed in de verf? Veel kun je zelf zien wanneer je overweegt een woning te kopen.

Als koper van een woning houd je de ogen niet in je zak. Maar er zijn gebreken die niet met het blote oog zijn waar te nemen. Een goede bouwkundige keuring is meer dan ooit belangrijk.

 

Vragen en vertellen

Wanneer je een woning koopt, koop je deze in de staat waarin deze zich op dat moment bevindt. De verkoper hoeft je alleen actief te wijzen op de gebreken die hij op het moment van de verkoop kent.

Ontdek je gebreken na de overdracht, dan kan er een heel vervelende, juridische situatie ontstaan. Kun je aantonen dat de verkoper de gebreken kende en deze heeft verzwegen? In zeer specifieke situaties kun je de verkoper voor ernstige gebreken aansprakelijk houden, zelfs wanneer de verkoper aannemelijk kan maken dat hij hiervan ten tijde van de verkoop niet op de hoogte was.

In de praktijk kan dit echter heel vervelende en langdurige juridische procedures tot gevolg hebben. Waarbij, wanneer je de strijd al “wint”, moet worden bezien of de verkoper nog voldoende draagkrachtig is om jouw schade te vergoeden.

In zo’n procedure speelt altijd de vraag wat had de verkoper moeten vertellen en wat had je moeten vragen? Ook speelt de vraag welke maatregelen je zelf hebt genomen om te voorkomen dat je onverwacht met tegenvallers wordt geconfronteerd? Daarbij is het bijvoorbeeld van belang of je zelf een bouwkundige keuring hebt laten uitvoeren.

 

Voor jou tien anderen

Zeker in de afgelopen jaren konden verkopers het zich veroorloven om niet te accepteren dat de koop werd afgesloten onder voorbehoud van de resultaten van een bouwkundige keuring. Zo ongeveer in de geest van “je kunt nu definitief beslissen en voor jou zijn tien andere belangstellenden”. Dit was en is geen gezonde situatie.

De aankoop van een woning is vaak de grootste uitgave die iemand in zijn leven doet. Een goed onderzoek of deze uitgave verantwoord is, is dan ook niet meer dan verstandig. Zeker wanneer alle financiële ruimte moet worden besteed om de aankoop te financieren en er de eerste jaren na de aankoop geen ruimte is om grote tegenvallers rondom de woning op te vangen.

 

Risico’s onder de grond

Een relevant risico zit onder de grond. Naar schatting zijn op dit moment van 1 miljoen woningen de funderingen aangetast. Dat kan het gevolg zijn van aardbevingen in de gebieden waar aardgas gewonnen wordt, maar ook door daling van het waterpeil waardoor houten palen met zuurstof in aanraking komen en gaan rotten. In andere gebieden, bijvoorbeeld waar vroeger mijnbouw was, kan het gebeuren dat het waterpeil juist stijgt en de grond omhoog wordt geduwd waardoor funderingen worden ontzet. Tref je zo’n woning dan kun je geconfronteerd worden met aanzienlijke kosten die gemakkelijk de €50.000 kunnen overschrijven. Kosten die toch gemaakt moeten worden om te voorkomen dat de woning verder in waarde daalt.

 

Asbest en duurzaamheid

Asbest in daken en rondom verwarmingsbuizen kan ook leiden tot onverwacht hoge, extra kosten. Nieuw aandachtspunt bij bouwkundige keuringen is de staat van duurzaamheid van de woning. In de komende jaren moet rekening worden gehouden met nieuwe wet- en regelgeving om woningen duurzamer te maken. Woningen die niet energiezuinig zijn, zullen de komende jaren na verwachting steeds kritischer worden bekeken door kopers, wat de koopprijs onder druk zal zetten.

 

Een woning kopen? Een goede keuring voorkomt veel problemen!

Overweeg je een woning te kopen dan is het verstandig om een goede, bouwkundige keuring te laten uitvoeren. Heeft de verkoper daar grote bezwaren tegen? Dan is dat extra reden om voorzichtig te zijn!

 

 

 

 

 

 

een woning kopen-Advies met M.I.N.T.

Neem contact op