Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Jammer dan! Maar zo zijn de regels: wetgever loopt achter!

Als onafhankelijke financieel dienstverlener is het mijn taak om de belangen van mijn klanten zo goed mogelijk te behartigen. Mijn werk is in de loop der jaren steeds interessanter, maar ook ingewikkelder geworden. Dit komt onder andere doordat in de samenleving veel veranderingen plaatsvinden waarop de wetgever vaak pas met vele jaren vertraging reageert. De wetgever loopt achter. Dat is duidelijk.

Deze veranderingen en de vertraging in de wetgeving leiden in mijn werk vaak tot situaties die mijn klanten oneerlijk vinden. Wanneer ze bij overheidsorganen hun bezwaren kenbaar maken, krijgen ze, kort samengevat, als reactie: Jammer. We hebben begrip voor uw standpunt, maar helaas kunnen we niets voor u doen. Zo zijn de regels nu eenmaal.

 Erfenis als voorbeeld

 Een voorbeeld waar de wetgever hopeloos achterloopt, is het erfrecht. Als iemand overlijdt en vermogen nalaat, moeten de erfgenamen over deze erfenis belasting betalen. De hoogte van de belasting hangt af van de relatie die de erfgenaam had tot degene die is overleden. Gaat het om een levenspartner? Dan geldt er in de meeste gevallen een hoge vrijstelling. Over het bedrag dat de partner uit de erfenis ontvangt, hoeft tot het bedrag van die vrijstelling geen belasting te worden betaald. Heeft de overledene verder geen familie en laat hij zijn vermogen na aan de buurvrouw die hem de laatste jaren van het leven heeft verzorgd? Dan geldt er een heel kleine vrijstelling. En kan het zo maar zijn dat tot 40 % van de erfenis moet worden afgedragen aan de fiscus. Protesteren helpt niet. Want zo zijn de regels.

Klein verschil, grote gevolgen

 Soms worden de bestaande fiscale regels tot in het absurde doorgevoerd. Ik laat je dat zien aan de hand van een eenvoudig voorbeeld.

Ruben en Brit wonen ongehuwd samen. Maarten en Lieke ook. Ruben sluit een overlijdensrisicoverzekering op zijn leven en betaalt de premie hiervoor. De verzekering keert bij zijn overlijden een bedrag uit van € 100.000,- aan Brit. Ruben wil daarmee bereiken dat zij de woonlasten kan blijven betalen en in de woning kan blijven wonen.

Maarten en Lieke doen hetzelfde, met het verschil dat Lieke de premie zelf betaalt.

Wanneer Ruben en Maarten overlijden, krijgen Brit en Lieke te maken met de rekenregels van de fiscus En dat leidt tot heel verschillende uitkomsten!

De regels stellen dat Brit een erfenis heeft gekregen. Zij heeft immers niet zelf de premie betaald. De fiscus beschouwt de € 100.000,- als een erfenis. Daarover moet Brit dus belasting betalen. Bij Lieke is dit heel anders. Lieke heeft geen erfenis gekregen. Zij heeft zelf de premie betaald. De volledige € 100.000,- is daarmee vrij van erfbelasting. Eerlijk? Nee, maar zo zijn wel de regels. Jammer dan.

 De wetgever loopt achter

Ruben en Brit zijn nog gemakkelijke voorbeelden. Maar er zijn allerlei samenlevingsvormen; getrouwd of juist niet, samengestelde gezinnen en affectieve relaties zonder samenwonen. Veel wet – en regelgeving is daarop nog niet goed aangepast. Dat kan tot gevolg hebben dat bij het afsluiten van zelfs eenvoudige financiële producten, in de toekomst onwelkome fiscale verrassingen uit de hoge hoed komen.

Ik help je graag!

De wetgever loopt achter. Het is daarbij mijn vak om de gevolgen daarvan te overzien. En daar, bij het afsluiten van een verzekering of hypotheek, rekening mee te houden. Soms is dat een heel gepuzzel, soms is het een “weetje”. Maar heel vaak kan ik wel voorkomen dat jij in de toekomst te horen krijgt: Jammer dan! Maar zo zijn de regels.

wetgever loopt achter hypotheek-Advies met M.I.N.T.

Neem contact op