Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Wat weet je van jouw pensioen?

Voor de meeste werknemers is pensioen iets dat de werkgever regelt. Van het brutobedrag dat elke maand op jouw loonstrook staat, gaan allerlei inhoudingen af: belasting, sociale premies en ook pensioenpremies. Maar waar je waarschijnlijk het meeste naar kijkt, is het bedrag dat wordt overgemaakt naar jouw bankrekening.

Kijk je iets beter naar de bedragen van de inhoudingen, dan zal je opvallen dat de ‘premie pensioen’ vaak een aanzienlijk bedrag is. In de komende jaren krijg je – als werknemer – meer keuzes rondom jouw pensioen. Keuzes die je alleen verantwoord kunt maken als je over de juiste informatie beschikt. Daarom vertel ik je graag iets meer over deze veranderingen.

Pensioen in de kern

Pensioen is eigenlijk uitgesteld salaris. Jouw pensioen is een uitkering die op een bepaald moment start en voortduurt tot het moment van jouw overlijden. Om dit te kunnen financieren leg je, samen met jouw werkgever, maandelijks een premie in. Het pensioenfonds of de verzekeraar belegt dit geld. Het rendement op deze belegging samen met de ingelegde premie moet dan voldoende zijn om je levenslang na pensionering maandelijks een uitkering te geven.

Waarom de veranderingen

De rente is al lange periode erg laag. Een deel van het geld dat pensioenfondsen beleggen, levert daardoor maar heel weinig rendement op. Daarnaast stijgt de gemiddelde levensverwachting, we worden gemiddeld genomen steeds ouder. Deze twee redenen kunnen ertoe leiden dat de verzekeraar of het pensioenfonds onvoldoende kapitaal heeft om de beloofde levenslange uitkeringen te doen. Dit kan betekenen dat er gekort moet worden op de pensioenuitkering. Daarom hebben organisaties van werkgevers en werknemers besloten het pensioenstelsel te veranderen.

Niet de uitkering maar de bijdrage van de werkgever wordt gegarandeerd

Op dit moment is de situatie vaak nog zo dat de werkgever de werknemer garandeert dat deze een bepaalde maandelijkse uitkering na pensionering ontvangt. In een situatie dat de aangroei van de premie door het beleggingsresultaat laag is, betekent dit dat er meer premie betaald moet worden om de garantie na te kunnen komen. Dit systeem zal gaan veranderen. Steeds meer werkgevers garanderen een bepaalde premie, maar garanderen niet meer de hoogte van het pensioen.

Werknemer krijgt meer verantwoordelijkheden

In het nieuwe pensioenstelsel krijgen werknemers meer verantwoordelijkheden. Ik geef je drie voorbeelden van de keuzes die je kunt maken:

·        Op het moment dat je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kun je ervoor kiezen om in een keer 10% van jouw opgebouwde pensioenrechten op te nemen. Bijvoorbeeld om jouw woning te verbouwen. Doe je dit, dan moet je er wel rekening mee ouden dat jouw pensioenuitkering lager wordt.

·        Net als nu al mogelijk is, kun je ervoor kiezen om in de eerste jaren van jouw pensioen een hogere uitkering te ontvangen dan in latere jaren.

·        Tot slot moet je gedurende jouw arbeidzame leven zelf in de gaten houden of je voldoende pensioen opbouwt. Blijft deze opbouw van het pensioenvermogen achter, dan kun je ervoor kiezen om zelf aanvullende stortingen te doen, zodat er toch voldoende opbouw van het pensioen plaatsvindt.

Informatie en communicatie wordt nog belangrijker

Deze veranderingen zullen alleen goed gaan verlopen indien werknemers heel goed geïnformeerd zijn over hun pensioenregeling en op online de opbouw van hun pensioen kunnen volgen. Kijk bijvoorbeeld eens op mijnpensioenoverzicht.nl.  Op deze website krijg je inzicht in het pensioen dat je al hebt opgebouwd (bij jouw huidige werkgever of eerdere werkgevers) en het verwachte pensioenbedrag na jouw pensionering. Inclusief de AOW.

Vragen over jouw pensioen

Wil je eens met mij van gedachten wisselen hoe jouw inkomen er na de pensioendatum uit ziet? Dat kan. Wanneer je mij dit laat weten maak ik graag een afspraak met je!

pensioen

Neem contact op