Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Wat als een ouder overlijdt? Regel de voogdij!

Je hoopt natuurlijk dat het nooit zover zal komen, maar het kan toch gebeuren. Heb je weleens nagedacht over eventuele voogdijschap als een ouder overlijdt?

Bijna alle ouders vinden het belangrijk dat hun minderjarige kinderen na het overlijden van beiden of één van hen, op dezelfde manier kunnen blijven leven, studeren en zich ontwikkelen. Om dat te realiseren is het wel verstandig een aantal zaken te regelen.

Alleenstaande ouders

Nederland telt ongeveer 600.000 eenoudergezinnen. Dat is ongeveer 23 procent van de gezinnen. In de meeste gevallen gaat het om een alleenstaande moeder met één of meer kinderen. Wanneer zo’n alleenstaande ouder komt te overlijden zal de zorg voor de minderjarige kinderen moeten worden overgenomen door een ander. Dat geldt natuurlijk ook wanneer beide ouders komen te overlijden.

Wie wordt de voogd als een ouder overlijdt?

Wie na het overlijden van de ouder(s) de voogd wordt en daarmee de zorg van de kinderen op zich neemt verschilt per situatie. In het algemeen geldt daarbij het volgende:

  • Hebben beide ouders het gezag en overlijdt één van hen dan krijgt de andere ouder automatisch alleen het gezag.
  • Heeft één van de ouders alleen het gezag over het kind en komt deze ouder te overlijden dan bepaalt de rechter wie het gezag krijgt. Dat kan (wanneer die bekend is) de andere ouder zijn. Maar de rechter kan ook iemand anders als voogd benoemen.

Ouders kunnen bij leven voogdijschap regelen

Tijdens het leven kunnen ouders zelf al aangeven wie zij graag door de rechter als voogd benoemd willen zien. Dit kan op twee manieren:

  • Door bij een notaris in een testament te laten vastleggen wie de ouder(s) als voogd willen voor hun kinderen.

Voogdij heeft ook financiële gevolgen

In mijn adviespraktijk zie ik vaak dat ouders informeel met een broer of zus afspreken dat zij voogd worden wanneer het noodlot toeslaat. Zo’n toezegging is lief. Maar het is goed om ook met elkaar tijdig na te denken wat de gevolgen zijn indien onverhoopt zo’n situatie ontstaat. De financiële impact kan heel groot zijn voor de voogd die onverwacht de zorg van een of meer kinderen erbij krijgt. Er zijn kosten voor eten, kleding, ontspanning, school. Ook zullen er mogelijk aanpassingen in de woning moeten plaatsvinden. Alles bij elkaar lopen deze kosten fors op. Iemand kan wel bereid zijn het voogdijschap op zich te nemen, maar kan die dat ook financieren? Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat voor een tweeoudergezin één kind gemiddeld 15 procent van het besteedbaar inkomen kost.

Regel voogdij goed voor het geval een ouder overlijdt

Je hoopt natuurlijk dat het nooit zover zal komen. Maar het is toch verstandig om tijdens je leven de voogdij van jouw kinderen te regelen indien de ouder(s) komen te overlijden. De financiële gevolgen kun je opvangen via een speciale verzekering die na het overlijden aan de voogd een uitkering geeft waarmee de kosten van het voogdijschap kunnen worden opgevangen. Daarnaast geeft de verzekering jaarlijks aan de kinderen een uitkering tot zij meerderjarig zijn. Het bijzondere aan deze verzekering is dat de verzekering je ook helpt bij het vastleggen van jouw wensen rondom het voogdijschap. Zelfs biedt deze verzekering praktische ondersteuning bij het regelen van de nalatenschap en voogdij indien het overlijden plaatsvindt. De premie voor deze verzekering is laag in vergelijking met de zekerheid die je voor de voogd en jouw kinderen regelt.

Niet uitstellen

Het is mijn ervaring dat veel ouders weten dat het verstandig is om dit te regelen voor het geval een ouder overlijdt, maar dit bewust en onbewust uitstellen. Misschien dat deze blog net het zetje geeft om dit nu toch wel te doen. Wanneer je contact met mij opneemt regel ik dit graag voor je.

ouder overlijdt advies met mint

Neem contact op