Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Vragen over jouw hypotheekconstructie?

De voorwaarden van jouw verzekering, hypotheekakte of hypotheekconstructie. Als je ze al probeert te lezen, is er een grote kans dat het vragen oproept. 

Wanneer je voor de financiering van jouw woning een hypothecair krediet afsluit neem je een besluit dat voor jou grote consequenties kan hebben. Vooral wanneer er zich in de toekomst andere situaties voordoen dan waarmee je nu rekening houdt. Het is daarom belangrijk dat je de tijd neemt om de documenten die je tijdens het hele financieringstraject krijgt, leest en probeert te begrijpen.

Een hypotheekconstructie: Taai en weinig inspirerend

Ik ben de eerste om het toe te geven. Veel documenten die je van de bank, notaris, makelaar en verkoper van de woning ontvangt, zijn geen literatuur om eens gezellig bij de open haard te lezen. Het zijn wat het is: juridische documenten waarin minutieus is getracht voor alle denkbare situaties de rechten van alle partijen vast te leggen. Het gaat echter ook over jouw rechten en plichten. Daarom is het toch verstandig om deze documenten te lezen voordat je met het zetten van jouw handtekening verklaart het eens te zijn met de inhoud.

Hoe kijkt de rechter er tegenaan wanneer je niet hebt gelezen wat je hebt getekend?

Er kan in de toekomst altijd een moment aanbreken waarbij je van mening gaat verschillen over wat je van de partij waarmee je een overeenkomst hebt gesloten mag verwachten. In het geval je via een goed gesprek niet tot een oplossing komt, kan het gebeuren dat een rechter zich over het geschil moet buigen om te bepalen wie gelijk heeft.

Daarbij kijkt de rechter naar de mate waarin beide partijen mogelijk aanleiding hebben gegeven tot het ontstaan van het geschil. Ook aan de consument worden eisen gesteld. De algemene norm die rechters daarbij hanteren laat zich lezen in het volgende citaat uit een vonnis:

Als een en ander voor consument niet duidelijk was, had het op zijn weg gelegen om hier vragen over te stellen aan de bank of aan zijn hypotheekadviseur. Van consument mocht als gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument die een langdurige financiële verplichting beoogt aan te gaan, immers worden verwacht dat hij alle contract- stukken oplettend bestudeert en daarover zo nodig vragen stelt. Van consument mocht bovendien worden verwacht dat hij zich inspant om die stukken, zo nodig met behulp van anderen, te begrijpen, teneinde een geïnformeerd besluit over de transactie te kunnen nemen. Zie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 februari 2019, ECLI:NL: GHARL:2019:1764, rechtsoverweging 2.44

Vragen over jouw hypotheekconstructie? Vraag het mij!

Als advies praktijk behartig ik jouw belangen. Dit betekent dat ik mijn best doe om voor jou een passende hypotheekconstructie te ontwikkelen, voor jou een bank te selecteren die deze passende constructie kan aanbieden en voor jou de contacten met de bank en de notaris te verzorgen. Mijn taak is het echter ook om jou uitleg te geven over documenten waarvan misschien de strekking niet helemaal duidelijk is. Uit ervaring weet ik welke documenten echt door mij moeten worden toegelicht, omdat deze ingewikkeld zijn voor relaties die daar niet elke dag mee te maken hebben. Ook komt het voor dat ik denk dat iets duidelijk is voor een bepaalde relatie en voor een ander toch niet duidelijk is. Daarom mijn dringende advies: is je iets niet duidelijk? Vraag het mij! Ik ben er immers voor jou!

hypotheekconstructie

Neem contact op