Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Verschuiving rentevast periode heeft de voorkeur

Na een aantal jaren waarin de rente voor hypothecaire leningen alleen maar bleef dalen en daarbij een historisch laag niveau bereikte, is de rente in de eerste helft van dit jaar weer gestegen.

De rente is aan het stijgen, maar in vergelijking met het iets verdere verleden is deze nog steeds laag. Toch leidt de stijging tot andere keuzes van consumenten dan pak weg een jaar geleden.

Looptijd en verschuiving rentevast periode

Wanneer je een hypothecaire lening afsluit krijg je te maken met twee tijdsblokken.
Het eerste tijdsblok is de looptijd. De looptijd is het aantal jaren waarvoor je de lening aangaat. Het betreft de periode die je met de bank afspreekt vanaf het moment dat je het geld ontvangt om de aankoop te financieren tot het moment waarop de lening volledig moet zijn terugbetaald. Het is gebruikelijk dat je de lening voor een periode van 30 jaar aangaat.

Daarnaast is er een tweede (en belangrijker) tijdsblok. Dat tijdsblok heet de rentevastperiode. De rentevastperiode is de termijn die je met de bank afspreekt waarin de rente ongewijzigd zal blijven.

Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat je de lening aangaat voor een periode van 30 jaar en dat de rente over de eerste 10 jaar 3,5% is. Na 10 jaar zal je met de bank om tafel moeten om opnieuw te praten over de rente. Stel dat de marktrente op dat moment 6% is, dan zal de bank je het aanbod doen om opnieuw een periode van bijvoorbeeld 10 jaar af te spreken met een rente van 6%.

Wanneer die periode voorbij is (na 20. jaar) is dat moment er opnieuw. Wanneer de  marktrente op dat moment 2% is dan zal de bank je voorstellen om voor de 3e termijn van 10 jaar de lening voort te zetten tegen een rente van 2%.

Als klant kan je zelf een keuze maken welke rentevast periode je kiest. Bijvoorbeeld 5,10,15,20 of zelfs 30 jaar.

Tot voor kort keuze voor lange looptijd

Tot voor kort kozen veel mensen die een hypotheek gingen afsluiten voor een “lange” looptijd. Bijvoorbeeld 20 of 30 jaar. Het grote voordeel van deze keuze is dat zij daarmee voor een heel lange periode zeker weten dat zij niet geconfronteerd worden met hogere lasten voor de hypotheek vanwege een tussentijdse stijging van de rente.

Op dit moment zie ik echter dat rond de 40% van de mensen die nu een hypotheek afsluiten, kiezen voor een rentevastperiode van 10 jaar. Dit is een verschuiving in vergelijking met bijvoorbeeld een jaar geleden.

Kortere looptijd leidt nu tot lagere maandlasten

De hoogte van de rente die banken vragen heeft verband met de rentevastperiode. Hoe langer de rentevastperiode die gekozen wordt, hoe hoger het rentepercentage dat de bank rekent. Bij een lening van 350.000 euro is het verschil in bruto-lasten op jaarbasis tussen een rentevastperiode van 10 jaar of 20 jaar al snel rond de € 1.000,–.  Dit verschil wordt groter  wanneer de rente in de komende tijd verder gaat stijgen.

Wat verstandig is inzake verschuiving rentevast periode? Dat vraagt om een individueel advies

€ 1.000 lagere kosten op jaarbasis is veel geld. Ik kan me dan ook goed voorstellen dat veel mensen nu kiezen voor tien jaar rentevast periode in plaats van 20 jaar.

Punt van aandacht is alleen dat niemand weet wat de rente in de komende jaren gaat doen.

In de afgelopen jaren zijn we door de extreem lage rentes verwend geraakt. Daardoor vinden we de huidige rente “hoog”.  Maar historisch gezien is de rente nog altijd laag. Dat kan betekenen dat de rente over 10 jaar hoger is dan de huidige rente. Kies je nu voor een rentevastperiode van 10 jaar dan loop je dus het risico dat jouw woonlasten over 10 jaar gaan stijgen. Maar de rente kan over 10 jaar ook weer lager zijn en dan profiteer je op dat moment van lagere maandlasten.

Als financieel adviseur vind ik het belangrijk dat je de consequenties van beide keuzes goed in beeld hebt en je een eventuele stijging van je woonlasten ook kan opvangen. Ik kan dus geen algemeen voor iedereen geldend advies geven in de zin van “kies voor 10 of 20 jaar vast”. Mijn advies naar jou over een eventuele verschuiving rentevast periode is echt maatwerk!

verschuiving rentevast periode

Neem contact op