Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Verduurzamen woningen: elke gemeente heeft andere mogelijkheden.

Elke gemeente kent eigen voorzieningen voor hoe zij haar inwoners helpt bij het energiezuiniger maken (verduurzamen woningen) van de woning. De regeling in de ene gemeente kan daardoor anders zijn dan in de buurgemeente.

Veel voordelen

Het energiezuiniger maken van jouw woning biedt veel voordelen:

 • Goed voor het klimaat
 • Lagere, maandelijkse kosten voor energie
 • Woning brengt meer op bij verkoop
 • Het huis wordt een stuk behaaglijker.

De overheid helpt

De overheid kent tal van maatregelen die burgers stimuleren hun woning te verduurzamen. Deze maatregelen kunnen burgers financieel helpen bij het energiezuiniger maken van de woning. Andere maatregelen die worden gestimuleerd zijn om meer “groene daken” te maken of om regenwater niet in het riool af te voeren, maar in de tuin.

Meerdere regelingen verduurzamen woningen verschillen per gemeente

Er zijn regelingen die gelden voor alle burgers in Nederland, ongeacht waar zij wonen. Maar er zijn er ook die per gemeente verschillen. Er is een handige site waarop alle regelingen te vinden zijn. Door de naam van jouw gemeente in te toetsen, krijg je direct te zien welke steun jouw gemeente geeft aan welke maatregelen. Je kunt de site hier bekijken: https://www.svn.nl/.

Ik help met een goed advies over de wijze van financiering

De maatregelen van de overheid vergoeden nooit de volledige kosten. Je zal dus zelf altijd ook een deel moeten financieren. Misschien heb je spaargeld waarmee je dit kunt doen. Zo niet, dan help ik je graag bij het zoeken naar een financieringsvorm die past bij jouw situatie.

Hierbij kan ik dan kijken naar (een mix van):

 • Een kleine verhoging van jouw bestaande hypotheek
 • Gebruik te maken van stimulerings- en subsidieregelingen
 • Een tijdelijke persoonlijke lening.
 • Een lening bij SVn
 • Een lening bij het warmtefonds

SVn helpt waar de banken (moeten) stoppen

Strenge regels die banken hanteren kunnen ertoe leiden dat mensen niet de hypotheek kunnen afsluiten die ze nodig hebben voor het kopen of verbouwen van een woning. Maar soms is er toch een oplossing.

Banken in Nederland zijn onderworpen aan strenge wetgeving. Een deel van die wetgeving is erop gericht om consumenten te beschermen tegen het risico dat ze hogere leningen aangaan dan in hun situatie financieel verantwoord is. Dit kan ertoe leiden dat mensen niet de hypotheek kunnen afsluiten die ze nodig hebben voor het kopen of verbouwen van een woning. Soms is er toch een oplossing.

Het SVn kan soms uitkomst bieden waar banken moeten afhaken

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, SVn, is een organisatie met inmiddels ongeveer 100 medewerkers. De organisatie is door de overheid in het leven geroepen om te bevorderen dat burgers voor wie op door banken gehanteerde voorwaarden een hypotheek niet haalbaar is, de aankoop van een woning toch kunnen financieren.

SVn leent dit geld niet zelf uit maar doet dit via regelingen die door individuele gemeenten worden aangeboden. Elke gemeente beslist hierbij zelf of ze een bepaalde, aanvullende regeling wel of niet aan haar burgers aanbiedt. Het nadeel hiervan is dat per gemeente de beschikbare regelingen kunnen verschillen. Belangrijke regelingen die veel gemeenten aanbieden zijn onder meer:

 • Duurzaamheidslening tot max € 25.000, rente 1,6% (02-2023) en de mogelijkheid om de lening aan te vragen tot en met de leeftijd van 75 jaar. Deze lening wordt verstrekt voor onder meer het energiezuiniger maken van de woning. Naast een lage rente is het een voordeel dat oudere bewoners deze lening ook kunnen afsluiten.
 • Verzilverlening: Dit is een leningsvorm die voor verschillende doelen gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld om de woning bouwkundig aan te passen zodat de bewoners ook op hogere leeftijd zelfstandig in de woning kunnen blijven wonen. De overwaarde van de woning kan worden gebruikt tot 80 % van de WOZ-waarde. Ook hier is de rente laag. (1,7% vast per 02-2023).
 • Maatwerklening: deze lening is belangrijk voor eigenaren die geconfronteerd worden met schade aan de fundering van hun woning als gevolg van de daling van het waterpeil of verzakking van de grond. Ook de kosten van het verwijderen van asbest kunnen hiermee worden gefinancierd. Deze financiering richt zich vooral op bewoners met onvoldoende betaalcapaciteit. De looptijd van de lening is 30 jaar en over de eerste drie jaar hoeft geen rente en aflossing te worden betaald.

Verduurzamen woningen: Ik ken de weg in de regelingen die er zijn!

Wil je hierover eens met mij van gedachten wisselen dan maak ik daar graag tijd voor vrij!

verduurzamen woningen

Neem contact op