Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Veranderingen op hypotheekgebied. Er staat veel te gebeuren!

In de komende tijd gaan er veranderingen op hypotheekgebied plaatsvinden. Een aantal van deze veranderingen zet ik voor je op een rij.

 

Hogere hypotheekgarantie mogelijk

In bepaalde situaties kun je Nationale Hypotheek Garantie afsluiten. Deze garantie is belangrijk indien je te maken krijgt met echtscheiding of werkloosheid, waardoor je tijdelijk of definitief niet meer de hypotheeklasten kunt dragen. In 2018 kun je deze garantie aanschaffen voor de aankoop van een woning tot € 265.000,–. In 2017 ligt deze grens op € 245.000, –.

Tweede inkomen telt voor 70% mee

Jaarlijks geeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, Nibud, adviezen aan geldverstrekkers en overheid over de criteria die kunnen worden gehanteerd bij het bepalen van het maximale bedrag dat mensen kunnen lenen. Deze adviezen worden meestal overgenomen. Voor 2017 adviseerde het Nibud om bij het bepalen van de maximale financiering bij tweeverdieners het tweede inkomen voor 60% mee te tellen. Voor 2018 adviseert Nibud dit percentage te stellen op 70%. Hiervoor wordt het voor tweeverdieners net iets gemakkelijker om een woning te financieren.

Maximaal 100% van de waarde

In 2018 mag de maximale financiering van de woning 100% van de waarde van de woning zijn. Bij een aankoop van een woning krijg je naast de aankoopprijs te maken met andere kosten. Denk aan de kosten van verhuizen, de inrichting, de notaris, makelaar, het advies en de bemiddeling van de hypotheek, etc. Deze kosten boven de waarde van de woning kunnen niet meer via een hypotheek worden geleend.

Geldverstrekkers kunnen de waarde van de woning op verschillende manieren vaststellen.

Gebruikelijk is dit op 1 van de volgende manieren te doen:

  • De koopprijs van de woning;
  • De koop-/aanneemsom, eventueel vermeerderd met grondprijs, bouwkosten, meerwerk, bouwrente en aansluiten nutsvoorzieningen;
  • De getaxeerde waarde, eventueel na verbouw.

 

Afvlakking aftrek hypotheekrenteaftrek

In de hoogste inkomensschijf wordt het maximale percentage waarbij de hypotheekrente aftrekbaar is, stapsgewijs verder en in een versneld tempo verlaagd.

Vanaf 2020 bedraagt de afbouw 3% per jaar, zodat in 2023 het maximale percentage nog 36,93% bedraagt, gelijk aan het percentage in de laagste inkomensschijf. In de komende jaren kan dit betekenen dat jouw netto woonlasten hoger worden. Ik kan je laten zien wat het effect op jouw situatie op langere termijn is.

 

Nog meer veranderingen op hypotheekgebied

Naast deze zijn er nog andere veranderingen op hypotheekgebied die mogelijk voor jou relevant kunnen zijn, indien je overweegt een woning te kopen. Mijn advies is om in een zo vroeg mogelijk stadium met mij te overleggen. Ik kan je dan een goede indicatie geven of en zo ja voor welk bedrag een hypotheek in jouw situatie haalbaar is. Hierdoor kun je gericht zoeken naar een voor jou passende woning. Meer weten? Neem gerust contact met mij op. Ik ben je graag van dienst.

Voor achtergrondinformatie verwijs ik je graag naar de website van RTLZ.

Veranderingen op hypotheekgebied

Neem contact op