Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Uitstellen aflossen hypotheek? Steeds meer mensen kiezen ervoor.

Uitstellen aflossen hypotheek. Steeds meer mensen kiezen ervoor. Maar is dat wel verstandig?

 Een hypotheek is niets meer of minder dan een geldlening die op enig moment moet worden terugbetaald. Misschien kom je wel eens de term “aflosvrije hypotheek” tegen. Eigenlijk is die term onzin.

Een hypotheek is een schuld die moet worden terugbetaald

Elke hypotheek moet op enig moment worden afgelost. Wat wel kan is dat de terugbetaling wordt uitgesteld.

Aftrek hypotheekrente gekoppeld aan tussentijds aflossen

Zoals bekend mogen mensen die een woning kopen om hierin zelf te gaan wonen, de rente die zij over de lening betalen op hun belastbaar inkomen in mindering brengen. Zij betalen daardoor dus minder belasting. Om deze betaalde rente op het belastbaar inkomen in mindering te mogen brengen, eist de fiscus dat gedurende de leningsperiode de lening gespreid over de looptijd van de lening in zijn geheel wordt terugbetaald. Dat betekent dat iemand die van dit fiscale voordeel gebruik wil maken elke maand een deel van de hypotheekschuld en de rente moet betalen.

Meer dan 55% nieuwe aanvragen kiest om minder tussentijds af te lossen

Het grootste deel van het maandelijkse bedrag dat in het kader van de afgesloten hypotheek aan de bank moet worden betaald, bestaat uit het bedrag voor de tussentijdse aflossing van de hypotheek. Op dit moment kiezen steeds meer mensen voor een andere optie. Zij kiezen ervoor om niet langer maandelijks een bedrag te betalen voor de aflossing van de hypotheek en accepteren dat zij daardoor de hypotheekrente niet op hun belastbaar inkomen in mindering mogen brengen. Door de heel lage rente die op dit moment bij hypotheken geldt, blijkt het fiscale nadeel dat men hiervan heeft in nominale euro’s heel beperkt te zijn. Dat nadeel weegt voor hen niet op tegen de voordelen dat zij per maand veel minder geld hoeven te betalen waarmee hun hypotheekschuld daalt. Hun besteedbaar inkomen is door deze keuze (fors) hoger.

Meeste banken accepteren 50% uitstel

Bij veel banken is het mogelijk om bij hypotheken waarop een Nationale Hypotheek Garantie rust tot 50% van de actuele waarde van de woning uitstel van afbetaling van een deel van de hypotheekschuld te krijgen. Je betaalt dan dus nog wel de rente over de hypotheek, maar je lost gedurende de duur van de lening nog maar 50% van de schuld af. Omdat de waarde van woningen de afgelopen jaren fors zijn gestegen kan de aflossing van een steeds groter deel van de lening “naar achteren” worden geschoven.

Uitstellen aflossen hypotheek: Uitstel is geen afstel!

Uitstel van terugbetaling van de hypotheeklening is geen afstel! Wanneer deze keuze voor uitstel gemaakt wordt, is het verstandig om te bedenken hoe te zijner tijd de resterende schuld toch wordt afgelost.  Relaties in mijn adviespraktijk gaan hier verschillend mee om. De ene relatie legt wel degelijk elke maand een bedrag opzij, maar gebruikt dat niet voor het nu aflossen van de hypotheekschuld, maar om te beleggen. Dit vanuit de gedachte dat het rendement op beleggingen op langere termijn (veel) hoger is dan de besparing op rente en het fiscale voordeel dat men behaalt door nu elke maand een deel van de hypotheekschuld af te lossen. Weer andere relaties gaan ervan uit dat bij hun overlijden de woning verkocht zal worden en de opbrengst voor de erfgenamen meer dan voldoende is om de dan resterende hypotheekschuld af te lossen. Weer anderen verwachten in de toekomst bepaalde bedragen te ontvangen uit bijvoorbeeld de verkoop van hun onderneming of vanuit een erfenis en kiezen ervoor om nu een hoger besteedbaar inkomen te hebben en het toekomstige te ontvangen kapitaal voor de aflossing te gebruiken.

Weinig is zeker en hou daarom rekening met verschillende scenario’s

Uitstellen aflossen hypotheek: Wat brengt de toekomst ons? Niemand die het zeker weet. De rente van de lening kan sterk stijgen. De prijzen van woningen kunnen dalen. Je kan ziek worden waardoor jouw inkomen sterk daalt. De opbrengst van de geplande verkoop van jouw onderneming kan zwaar tegenvallen. De relatie met jouw partner kan eindigen. Kortom er kan van alles gebeuren. Maar ook dan moet die resterende hypotheekschuld nog steeds terugbetaald worden.

Mijn advies is om niet lichtvaardig een keuze te maken omdat het nu financieel zo goed uitkomt. Houd rekening met verschillende scenario’s waarbij zaken kunnen tegenvallen. Met mijn advies help ik je graag een goed afgewogen beslissing te nemen.

uitstellen aflossen hypotheek

Neem contact op