Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Logo Advies met M.I.N.T.

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Taxatierapport voor het verkrijgen van een hypotheek. Wat gaat er veranderen?

De Nederlandsche Bank, DNB  en de Autoriteit Financiële Markten, AFM willen dat de taxaties van woningen beter wordt. Beide toezichthouders bepleiten wettelijke normen.

Wanneer je een woning wilt kopen, zul je voor de financiering hiervan waarschijnlijk een hypotheek willen afsluiten. De bank zal dan in vrijwel alle gevallen een taxatierapport willen ontvangen van een onafhankelijk taxateur.

Taxaties belangrijk

Aan de hand van een taxatierapport kan de bank beoordelen of de aangevraagde hypotheek in verhouding staat tot de waarde van het onderpand, de woning. Voor de beslissing van de bank om de lening wel of niet te verstrekken is de juistheid van het rapport dus belangrijk.

Beoordeling positie banken

Banken verstrekken voor vele miljarden euro’s aan hypotheken. Zouden al deze hypotheken bij elkaar veel meer bedragen dat de werkelijke waarde van de woningen waarop de leningen zijn verstrekt, dan is dit voor de bank risicovol. Bij een nieuwe economische crisis kan een bank daardoor in de financiële problemen komen en dat kan maatschappelijk grote gevolgen hebben. De Nederlandsche Bank bekijkt permanent de risico’s bij banken. Ook de DNB heeft dus een groot belang dat de taxaties van het onroerend goed waarvoor banken hypotheken hebben verstrekt een juist beeld geven.

Verbeteringen sinds 2018

Sinds april 2018 moeten taxateurs werken met een nieuw model bij taxaties: model taxatierapport 2018. De essentie van dit nieuwe model is, dat taxateurs de waarde van de woning beter moeten onderbouwen dan in het verleden. Dit betekent bijvoorbeeld dat:

·        De taxateur bij een appartement zich moet verdiepen in de financiële positie van de Vereniging van Eigenaren, VvE;

·        De fundering van de woning moet worden getoetst;

·        Gekeken moet worden naar energiebesparende maatregelen;

·        De waarde van de woning beter moet worden onderbouwd. Het is onvoldoende om alleen te kijken naar de prijs van recent verkochte woningen.

Zelfregulering onvoldoende

DNB en AFM constateren dat de taxateurs in de afgelopen jaren wel stappen hebben gezet om tot betrouwbaardere waardebepalingen te komen, maar dat deze stappen te langzaam en onvoldoende ver gaan. Vandaar dat beide toezichthouders bij de Minister van Financiën hebben bepleit om te komen tot wettelijke verankering van de eisen die aan een taxatie moet worden gesteld. De Minister heeft inmiddels aangegeven nader onderzoek op dit onderwerp af te wachten.

Prijs taxaties zullen hoger worden

Los van de vraag of er wel of geen wettelijke eisen worden gesteld aan taxaties van woningen en taxateurs is het duidelijk dat de werkzaamheden die voor een taxatie moeten worden uitgevoerd in de komende tijd zullen toenemen. Ook zal het minder voorkomen, dat taxateurs “meedenken” bij de waarde die de consument graag ziet in verband met de (her-) financiering van de woning. Dit alles zal tot gevolg hebben dat de prijs van taxaties hoger zal worden. Maar ook dat taxaties in de praktijk langer zullen gaan duren. Dit laatste kan gevolgen hebben voor de snelheid waarmee een  hypotheekverstrekker een aanvraag voor een hypotheek kan accepteren.

Ik geef je daarom het advies om al voordat je je gaat oriënteren op een woning contact met mij op te nemen. Ik kan je dan een zo goed mogelijk beeld geven van de financieringsruimte zoals die in jouw situatie zal gelden. Je weet dan welke financiële ruimte je globaal hebt om naast het aankoopbedrag van de woning ook de noodzakelijke aanpassingen te financieren.

Hulp bij het opmaken van een taxatierapport

Mocht je een woning gevonden hebben, dan kan ik je ook helpen en begeleiden bij het regelen van een taxatierapport. Ik heb contacten met taxateurs en kan je dus ontzorgen op het gebied van een taxatie mocht je dit prettig vinden. Jij kunt je dan op andere zaken richten.

 

taxatierapport

Neem contact op

icoon 1 advies met mint