Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Neem jij de tijd om over jouw hypotheek te praten?

Waarom geen hypotheek in een week?

De wijze waarop je de aankoop van jouw woning financiert, heeft voor vele jaren invloed op het deel van jouw inkomen dat je dagelijks naar eigen keuze kunt besteden. Ik ben kritisch op de verschillende reclame-uitingen die erop gericht zijn om consumenten te “lokken” met de belofte dat de hypotheek “snel” geregeld wordt. Mijn advies: neem de tijd om je goed te laten voorlichten. In deze blog ga ik in op enkele actuele ontwikkelingen waarover in de media op dit moment veel wordt bericht.

 

Financieringsvoorbehoud

Indien je een woning koopt, dan is het gebruikelijk dat je deze koop aangaat onder de voorwaarde dat je binnen een bepaalde periode een passende hypotheek kunt afsluiten. Deze voorwaarde heet een financieringsvoorbehoud. Nu de vraag naar woningen sterk is gestegen, komt het steeds vaker voor dat verkopers de voorkeur geven aan kopers die geen financieringsvoorbehoud wensen. De verkoper weet dan zeker dat de koop “rond” is. Komt de koper nadien zijn verplichting tot afname niet na, dan is het gebruikelijk dat hij aan de verkoper een boete moet betalen. In veel koopcontracten is deze boete gesteld op 10 % van de verkoopprijs van de woning.

Ik zie ook in mijn adviespraktijk dat kopers steeds vaker noodgedwongen afzien van een financieringsvoorbehoud. Eenvoudigweg omdat ze anders telkens ervaren dat de woning van hun keuze aan anderen wordt verkocht.

Het kopen zonder financieringsvoorbehoud vormt door de boete van minimaal 10 % van de verkoopprijs een groot financieel risico. Mijn advies is daarom om al met mij in gesprek te gaan voordat je gaat kijken naar een woning. Ik kan dan een goede inschatting maken van de vraag welke hypotheek voor jou bereikbaar is. Hierdoor kun je het risico van aankoop zonder financieringsvoorbehoud iets kleiner maken.

 

Aflossingsvrij bestaat niet

Elke hypotheeklening moet op enig moment terugbetaald worden. De benaming aflossingsvrije hypotheek is dan ook een benaming die ongelukkig is. De Engelse markt spreekt bij dit type hypotheken over “interest only”. Dat is een juistere benaming. Op dit moment zijn er nog circa 1 miljoen hypotheken waarbij de huiseigenaar alleen rente betaalt en tussentijds niet aflost. Een deel van deze huiseigenaren bouwt wel, bijvoorbeeld via een levensverzekering of beleggingsrekening, vermogen op dat bestemd is om te zijner tijd de hypotheeklening af te lossen.

Toch is de vrees groot dat op enig moment huiseigenaren in de problemen komen doordat zij niet in staat zijn de lening af te lossen. Daarnaast is op enig moment de hypotheekrente voor deze huiseigenaren niet meer fiscaal aftrekbaar. In 2031 is dit voor de eerste grote groep Nederlanders het geval. Dat houdt in, dat de bruto-hypotheekrente dan gelijk wordt aan de netto hypotheekrente. Dit betekent voor velen een forse aanslag op het vrij besteedbaar inkomen

Mijn nadrukkelijke advies is om, wanneer je een aflossingsvrije hypotheek hebt, samen met mij in kaart te brengen wat voor jou de gevolgen zijn. Ik kijk daarbij onder meer naar:

·       Indien je elders vermogen opbouwt om de hypotheek te zijner tijd af te lossen, vindt deze vermogensopbouw zodanig plaats dat het inderdaad realistisch is te verwachten dat dit vermogen voldoende is om de volledige hypotheek af te lossen? Is dit niet het geval wat is dan de omvang van de te verwachten restschuld?

·       Hoe gaan de hypotheeklasten zonder nadere maatregelen zich in de komende tijd ontwikkelen en wat betekent deze ontwikkeling voor jouw besteedbaar inkomen?

·       Wat voor type aflossingsvrije hypotheek heb je? Zal de aanbieder bereid zijn de lening te laten voortbestaan zolang je de verschuldigde rente tijdig voldoet of zal de geldverstrekker na de overeengekomen leningsperiode aflossing van de lening eisen? Als dit laatste het geval is, kun je op dat moment dan nog een nieuwe hypotheek afsluiten?

·       Zijn er mogelijk andere financiële producten die je in het verleden hebt afgesloten die misschien meer rendement opbrengen door deze nu te gebruiken in het kader van de financiering van jouw woning?

Mijn advies is om de tijd te nemen om je te verdiepen in de financiering van jouw woning. Dat geldt zowel wanneer je in het verleden een hypotheek hebt afgesloten als wanneer je in de komende tijd overweegt een hypotheek af te sluiten.

Als onafhankelijk Hypothecair Planner analyseer ik jouw situatie en geef ik je een advies dat past bij deze situatie. Als je wilt, neem dan contact op. Meer achtergrondinformatie kun je hier vinden.

hypotheek

Neem contact op