Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Opnemen overwaarde woning door ouderen zal vaker gaan plaatsvinden

Voor ouderen die “op papier” vermogend zijn, maar daar qua (maandelijks) inkomen weinig van merken is het volgende artikel interessant.

Opnemen overwaarde woning door ouderen

Veel ouderen beschikken over een eigen woning waarbij de actuele waarde van de woning veel hoger is dan de eventuele hypotheekschuld die nog op deze woning rust. De verwachting is dat in de komende jaren steeds meer ouderen een deel van deze waarde liquide gaan maken.

Waarde woningen verzilveren

Veel mensen die nu hun AOW-leeftijd hebben bereikt, hebben in het verleden een eigen woning gekocht. Sinds dat moment zal de waarde van de woning bijna altijd fors zijn gestegen. Tegelijkertijd is in veel gevallen de lening waarmee destijds de woning is aangekocht geheel of voor een groot deel afgelost. In die situatie spreken we van overwaarde: de actuele waarde die de woning heeft bij verkoop is (veel) hoger dan de schuld die nog op de woning rust.

Stenen kun je niet eten

Veel ouderen zijn op papier “welvarend”. Maar wanneer het vermogen vrijwel volledig in de woning zit kan er nog steeds weinig financiële ruimte zijn om bepaalde uitgaven te doen om het dagelijks leven aangenamer te maken.

Uiteraard kan de woning verkocht worden om vervolgens met de opbrengst een kleinere en goedkopere woning te kopen. Los van het gegeven dat die kleinere woningen maar zeer beperkt beschikbaar zijn, is een woning meer dan een stapel stenen. Een woning is ook een plaats vol met herinneringen en een plek waar men zich “thuis” voelt.

Contant maken overwaarde

Afgelopen maand heeft een van de grootste financiële instellingen in Nederland een nieuwe hypotheekvorm geïntroduceerd. De hypotheek is bedoeld voor consumenten die hun AOW-leeftijd al hebben bereikt.

Deze groep consumenten wordt de mogelijkheid geboden om de eventuele overwaarde van hun woning op te nemen tot maximaal 50 % van de woningwaarde. Op deze lening hoeft tijdens de looptijd van de lening niet te worden afgelost. De huiseigenaar betaalt alleen de rente over het bedrag dat hij heeft geleend. De rente staat vervolgens levenslang vast. De senior loopt dus niet het risico dat deze rente in de toekomst onverwacht sterk stijgt.

Bij deze hypotheekvorm is de rente die de consument betaalt fiscaal niet aftrekbaar. In de praktijk zal dit minder relevant zijn omdat het inkomen van de senior al laag is, de hypotheekrente historisch laag is en het huurwaardeforfait van de woning er toch al toe leidt dat een groot deel van de betaalde hypotheekrente niet op het fiscaal inkomen in mindering mag worden gebracht.

Advies is wenselijk bij opnemen overwaarde woning

Voor ouderen die “op papier” wel vermogend zijn en in het dagelijks leven beperkte financiële middelen hebben, kan deze hypotheekvorm een goed alternatief zijn om tijdens het leven wat ruimer over financiële middelen te beschikken. Een goed advies over het opnemen overwaarde woning, waarin de voor- en nadelen worden besproken, blijft echter belangrijk. Wil je hierover meer weten? Wanneer je contact met mij opneemt, neem ik graag de tijd om je uitgebreider te informeren.

opnemen overwaarde woning

Neem contact op