Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Hecht jij belang aan onafhankelijk advies? De minister van financiën wel!

Wanneer je om  financieel advies vraagt, wil je natuurlijk graag dat het advies dat je krijgt onafhankelijk is.

Minister Hoekstra van het Ministerie van Financiën heeft op 15 januari jl. een brief geschreven aan de Tweede Kamer. In deze brief geeft de minister aan het belangrijk te vinden om het begrip “onafhankelijk advies” wettelijk te beschermen. Ik ben blij met dit voornemen van de minister.

 

Grote verschillen

In Nederland worden hypotheken door verschillende banken aangeboden. De verschillen tussen deze hypotheken kunnen groot zijn. Het gaat niet zo zeer om het feit dat er “goede” en “slechte” producten zijn. Wel is het zo, dat de ene hypotheek beter past bij de persoonlijke situatie van een consument dan de hypotheek van een andere bank.

 

Grove tweedeling

Bij de keuze van een goede verzekering of hypotheek is het verstandig om advies te vragen van een financieel deskundige. Dergelijke financieel adviseurs zijn onder te verdelen in twee hoofdcategorieën, te weten:

  • Adviseurs in dienst van de bank. Deze adviseurs adviseren over het algemeen alleen de hypotheken van de eigen bank. Dat zullen ze vaak zo goed en eerlijk mogelijk doen maar, je mag niet verwachten dat deze adviseurs je erop attenderen dat in  jouw specifieke situatie de hypotheek van een andere financiële instelling wellicht beter is.
  • Zelfstandige adviseurs die niet in dienst zijn van een verzekeringsmaatschappij of bank. Deze adviseurs zijn in staat de financiële producten van een groot aantal banken en verzekeringsmaatschappijen te overzien. Zij zullen aan de ene klant het product van maatschappij A adviseren en bij een andere klant met andere omstandigheden het product van maatschappij B.
    Dergelijke adviseurs worden “onafhankelijke” adviseurs genoemd. Onafhankelijk omdat zij niet gebonden zijn aan een specifieke, financiële instelling.

 

Wettelijke bescherming

De term “onafhankelijk adviseur” is niet wettelijk beschermd. Dit leidt er soms toe dat adviseurs niet in dienst zijn van een specifieke verzekeringsmaatschappij of bank en zich als “onafhankelijk” presenteren, maar toch uitsluitend de producten van een bepaalde maatschappij of bank adviseren.

De minister wil hieraan een einde maken. Adviseurs die in dienst zijn van een bank of verzekeringsmaatschappij zullen, als de plannen doorgaan, worden aangeduid als “verkoopadviseur”, terwijl alleen de adviseur die in zijn adviezen een groot deel van het beschikbare aanbod van het op de Nederlandse markt verkrijgbare aanbod van hypotheken en verzekeringen betrekt, zich onafhankelijk adviseur mag noemen.

 

Advies met M.I.N.T. is onafhankelijk

Omdat Advies met M.I.N.T. onafhankelijk is adviseer ik jou altijd na een grondige analyse. Daarbij kijk ik niet alleen naar de hoogte van de premie en rente maar ook en vooral naar de voorwaarden van de verzekering of hypotheek.

onafhankelijk advies

Neem contact op