Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Wanneer je mij jouw nieuwe WOZ-waarde doorgeeft, controleer ik iets voor je!

In de afgelopen periode heeft elke eigenaar van een woning van de gemeente bericht ontvangen wat de nieuwe WOZ-waarde van zijn woning is.

Wanneer je mij doorgeeft wat de nieuwe WOZ-waarde van jouw woning is, zal ik iets voor je controleren. Wat? Dat leg ik graag uit.

 

Wet waardering onroerende zaken

De Wet waardering onroerende zaken, afgekort Wet WOZ, dateert uit 1994. De Wet regelt de waardebepaling van alle onroerende zaken in Nederland. Deze waarde is bepalend voor verschillende belastingen en heffingen. De wet bepaalt dat het gaat om de waarde die gold één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. De waarde die je dus begin 2019 hebt gekregen is feitelijk de waarde die jouw woning begin 2018 had.

 

Ga je jouw woning verkopen? Dan is een hoge waarde gunstig

Ga je jouw woning verkopen dan zal de kandidaat- koper zeker kijken naar de WOZ-waarde. Is de WOZ-waarde veel lager dan de vraagprijs die jij in gedachte had, dan zal dat voor de kandidaat-koper mogelijk reden zijn om van de koop af te zien of een forse korting op jouw vraagprijs te bedingen.

 

Komt de woning in een nalatenschap? Dan is een lage waarde gunstig

Komt de woning in een nalatenschap dan moet over de waarde van de woning erfbelasting worden betaald. De erfbelasting bedraagt tussen de 10% en 40%. Voordat je aangeslagen wordt voor erfbelasting geldt er wel eerst een vrijstelling. In 2019 is deze voor een echtgenoot bijvoorbeeld €650.913,-. Dus over een erfenis tot aan dit bedrag hoeft de echtgenoot van de erflater geen erfbelasting te betalen.  Voor een kind van de erflater is deze vrijstelling nog maar €20.616,-.  In die situatie is een lagere WOZ waarde dus gunstig.

 

Je blijft lekker wonen waar je woont!

Nu de situatie dat je lekker blijft wonen, waar je woont. Ook dan kan een hogere WOZ-waarde voor jou gunstig zijn wanneer je ook nog een hypotheek hebt. Veel Hypotheekverstrekkers koppelen de hoogte van de hypotheekrente namelijk aan het verschil tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning. Naarmate de waarde van de woning dichter in de buurt ligt van de openstaande hypotheekschuld zal de rente iets hoger zijn dan wanneer de waarde van de woning veel hoger is dan het restant van de schuld.

Door eventuele aflossingen die je doet, kan dit verschil in waarde en schuld toenemen. Maar ook wanneer je geen aflossingen doet, kan door een hogere WOZ-waarde dit verschil toenemen en kan dat betekenen dat je recht hebt op een iets lagere hypotheekrente. Sommige banken passen dit automatisch aan. Bij andere banken moet je hier zelf om vragen.

Betaal je nu nog een forse hypotheekrente dan is het zinvol om te onderzoeken of je jouw bestaande hypotheek vervroegd kunt aflossen door tegen een veel lagere rente een nieuwe hypotheek af te sluiten. Je zult dan wel aan de bank een vergoeding moeten betalen, maar in veel gevallen blijft er dan nog een aantrekkelijk voordeel over. Ook dan zul je extra profiteren wanneer door de stijging van de WOZ-waarde het verschil tussen de waarde van jouw woning en het bedrag dat je wilt lenen groter is geworden.

 

Ik zoek het graag voor je uit

Weet je of op jouw hypotheek een rente-opslag zit? En weet je of de actuele WOZ-waarde je recht geeft op een korting op jouw huidige hypotheek? Nee? Wanneer je mij laat weten wat jouw actuele WOZ-waarde is, ga ik voor je hiermee aan de slag. Dat geldt uiteraard ook wanneer je wilt weten of je geld kunt besparen door jouw huidige hypotheek over te sluiten tegen een lagere rente. Wanneer je contact met mij  opneemt, zoek ik het graag voor je uit.

nieuwe WOZ-waarde

Neem contact op