Schrijf je in voor de nieuwsbrief

  

Nationale Hypotheek Garantie verder verhoogd

Nationale Hypotheek Garantie verder verhoogd

Nationale Hypotheek Garantie verder verhoogd

Indien je een hypotheek afsluit, kun je in veel gevallen besluiten om ook een Nationale Hypotheek Garantie af te sluiten. Is dit verstandig? In deze blog ga ik hier kort op in. Vooral omdat in 2021 de Nationale Hypotheek Garantie verder verhoogd wordt.

Indien je een hypothecaire lening aangaat kun je, indien de totale lening binnen bepaalde maxima blijven, in bepaalde situaties een Nationale Hypotheek Garantie afsluiten.

Nationale Hypotheek Garantie verder verhoogd in 2021

Voor 2021 bedraagt de grens om voor een NHG in aanmerking te komen €325.000. Financier je gelijktijdig ook energiebesparende maatregelen mee, dan is de grens voor 2021 €344.500,-.

NHG is geen verzekering

De Nationale Hypotheek Garantie is geen verzekering in de zin dat wanneer er een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt, je een bedrag uitgekeerd krijgt. Het is een garantie naar de bank dat bij bepaalde gebeurtenissen waardoor je de hypotheeklasten niet meer (volledig) kunt betalen, de Nationale Hypotheek Garantie samen met jou naar oplossingen gaat zoeken waarbij de bank vanuit de NHG eventueel een vergoeding ontvangt voor de achterstand die je hebt opgelopen in het voldoen van de hypotheeklasten.

Vangnet voor specifieke gebeurtenissen

De Nationale Hypotheek Garantie komt in actie wanneer je de hypotheeklasten niet meer kunt betalen als gevolg van:

·       Werkloosheid;

·       Scheiding;

·       Arbeidsongeschiktheid;

·       Overlijden van de partner.

Nogmaals: het is niet zo dat vanuit de Nationale Hypotheek Garantie in deze situaties een uitkering volgt die je voor de toekomst in staat stelt de hypotheeklasten te blijven voldoen. Wat Nationale Hypotheek Garantie wel doet, is eventueel een deel van de achterstanden die door deze calamiteiten zijn ontstaan, voor haar rekening nemen.

Indien de calamiteiten ertoe leiden dat er geen zicht op is dat je alsnog de hypotheeklasten in de naaste toekomst kunt betalen, dan kan dat nog steeds betekenen dat de woning verkocht zal moeten worden om daarmee de hypotheekschuld af te lossen. De Nationale Hypotheek Garantie is dus geen alternatief voor een passende overlijdensrisicoverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering!

Voordeel lagere rente

Omdat banken door de aanwezigheid van een Nationale Hypotheek Garantie meer zekerheid hebben dat over de verstrekte lening de volledige rente en aflossing betaald zal worden, geven de banken een relevante korting op de rente die zij over de lening rekenen. Het bedrag aan korting dat je hiermee ontvangt is vele malen hoger dan de kosten voor het afsluiten van een Nationale Hypotheek Garantie.

In die zin is het in bijna alle gevallen verstandig om, wanneer je daarvoor in aanmerking komt, een Nationale Hypotheek Garantie af te sluiten.

Neem contact op

Geen reactie's

Geef een reactie

Ik ben ook te vinden op Advieskeuze.nl