Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Een levenstestament. Een onderwerp om tijdig over na te denken.

In een levenstestament kun je een aantal belangrijke wensen vastleggen waarvan je wilt dat deze gerespecteerd worden wanneer je zelf niet meer in staat bent deze uit te voeren.

Met een levenstestament houd je zelf de regie

In een levenstestament neem je jouw wensen op voor het moment dat je door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om bepaalde zaken zelf te regelen. In het levenstestament kun je iemand aanwijzen, bijvoorbeeld jouw partner of jouw kinderen, in wie je vertrouwen hebt dat zij jouw belangen goed zullen behartigen indien je dit zelf niet meer kunt.

Een levenstestament bestaat vaak uit twee onderdelen

De onderwerpen in een levenstestament worden vaak in twee onderdelen gesplitst:

  • Onderwerpen die te maken hebben met financiële zaken; en
  • Onderwerpen die te maken hebben met medische en persoonlijke zaken.

 

Voorbeelden van financiële onderwerpen

De financiële onderwerpen die in een levenstestament geregeld kunnen worden, zijn bijvoorbeeld:

  • Toegang tot de verzameling digitale codes die gebruikt worden voor banken, sociale media, leveranciers, overheid, etc.;
  • De wijze waarop de communicatie met de bank en belastingdienst gaat plaatsvinden: wie wordt de gemachtigde indien u zelf deze handelingen niet kunt uitvoeren;
  • Instructies voor de verkoop van de woning indien je hierin niet meer zelfstandig kunt wonen.

 

Voorbeelden van medische en persoonlijke onderwerpen

In een levenstestament kun je ook aangeven:

  • Of je bij ernstige calamiteiten wel of geen medische behandeling en/of reanimatie wilt;
  • Wat jouw visie is op een waardig en menselijk einde van jouw leven;
  • De wensen rondom jouw uitvaart;
  • De verzorging van jouw huisdieren indien je hiertoe niet meer zelf in staat bent.

 

Ondernemers

Ben jij ondernemer? Ondernemen is vooruitzien. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ondernemers zich onvoldoende voorbereiden op onverwachte gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld ziekte.

In een levenstestament kan worden vastgelegd wie de ondernemer vervangt als deze onverwacht uitvalt. Met een levenstestament kan de ondernemer iemand aanwijzen die direct kan handelen. Een gang naar de rechter is dan niet noodzakelijk. Hiermee wordt vaak kostbare tijd bespaard. De leveranciers en werknemers kunnen eenvoudig worden betaald en de schade zou beperkt dan wel nihil  kunnen zijn.

 

Vertrouwenspersoon benoemen

In een levenstestament wijs je iemand aan in wie je vertrouwen hebt. Deze persoon, de gemachtigde, zal dan namens jou gaan handelen indien je hiertoe niet meer in staat bent. Je kunt meerdere mensen als gemachtigde aanstellen. Bijvoorbeeld voor de financiële onderwerpen het ene kind en voor de andere onderwerpen een ander kind. Wat wel belangrijk is dat banken, verzekeringsmaatschappijen maar ook artsen slechts contact willen hebben met één gemachtigde.

 

Centraal registreren

Een notaris kan jouw testament aanmelden bij het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Inschrijving is overigens geen verplichting. Uitsluitend notarissen kunnen in dit register zien of er een levenstestament is ingeschreven. Een notaris zal alleen aan direct belanghebbenden informatie kunnen geven over de inhoud van het levenstestament.

Brochure beschikbaar

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft een heldere brochure opgesteld over het levenstestament. Je kunt deze brochure via de volgende link downloaden.

Indien je ondersteuning wilt hebben bij het opstellen van een (levens)testament, dan kan de notaris je hierbij behulpzaam zijn.

levenstestament

Neem contact op