Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Langere looptijd hypotheken kan voor starters uitkomst zijn. Maar is dit ook zo?

Langere looptijd hypotheken. Wat betekent het precies en wat zijn de consequenties (voor starters) eigenlijk?

Wie een hypothecaire lening aangaat, doet dit over het algemeen voor een periode van 30 jaar. Waarom eigenlijk?

 Banken en geldverstrekkers starten voorzichtig met hypotheken met een looptijd van meer dan 30 jaar. Dit kan een uitkomst zijn voor starters. Maar niet zonder eerst te hebben uitgezocht wat de voor – en nadelen zijn. In deze blog licht ik dit toe.

 

Aftrekbaarheid van de hypotheekrente

In 2001 is bepaald dat je jouw hypotheekrente maximaal 30 jaar mag verrekenen met jouw inkomstenbelasting. In 2013 is deze fiscale regeling verder beperkt. Voor hypothecaire geldleningen die in of na 2013 zijn afgesloten, geldt dat de hypotheekrente alleen met de inkomstenbelasting mag worden verrekend als de lening in maximaal 360 maanden (30 jaar) wordt afgelost. Deze aflossing moet via een vast bedrag per maand, kwartaal of per jaar voor rente en aflossing samen plaatsvinden (annuïtair aflossen) of via een vast bedrag per periode voor alleen aflossing (lineair aflossen).

 

Aflossing is niet verplicht, maar wel wanneer je de rente wilt aftrekken

Het is niet verplicht om de lening in 30 jaar af te lossen. Echter wel wanneer je de rente over een hypotheek die in 2013 of daarna is afgesloten wilt verrekenen met jouw inkomstenbelasting. Alleen dankzij die aftrek kunnen veel mensen de woonlasten financieren.

De consequentie is echter dat mensen, om voor het fiscale voordeel in aanmerking te komen, maandelijks zowel de rente over de hypotheek moeten betalen als een gedeelte van de aflossing. Feitelijk wordt men op deze wijze gedwongen in 30 jaar de waarde van de woning bij elkaar te sparen. Voordeel is dat men na 30 jaar een volledig afgeloste woning heeft en geen hypotheekschuld. De woonlasten dalen dan sterk. De gedachte achter deze regeling is dat veel mensen na die 30 jaar in de buurt komen van hun pensioen. Veel mensen zullen na hun pensioendatum minder inkomen hebben dan in de periode toen zij nog inkomen uit arbeid hadden. In zo’n situatie is het fijn wanneer dan ook de woonlasten sterk dalen. Per saldo blijft er dan genoeg geld over om de andere levensbehoeften te betalen.

 

Pensioendatum schuift op

Het moment waarop mensen recht krijgen op AOW is inmiddels gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Omdat die levensverwachting gemiddeld stijgt, gaat de AOW in de loop der tijd op een steeds later moment in. Iemand van 25 jaar die voor het eerst een woning koopt zal, op basis van de huidige regelingen, pas op 1 april 2064 recht hebben op AOW. Dat betekent dat deze 25 jarige geacht wordt nog 46 jaar deel te nemen aan het arbeidsproces en daarmee inkomen te verwerven.

Uitgaande van de aanname dat iemand van 25 jaar nog 46 arbeidsinkomen zal hebben, is het de vraag of het dan noodzakelijk is om de hypotheeklening in 30 jaar af te lossen. Immers in dit voorbeeld is de jongere op dat moment 55 jaar. 

 

Hypotheeklening naar 40 jaar

Vanuit deze constatering wordt al langer gesproken over de mogelijkheid de hypotheeklening voor een langere periode af te sluiten. Bijvoorbeeld voor 40 of misschien wel voor 50 jaar. Inmiddels is de eerste aanbieder gekomen met het aanbod van een 40 jarige lening. Hierbij wordt de lening in twee delen gesplitst. Een deel van de lening wordt voor een periode van 30 jaar aangegaan en deze wordt ook in deze 30 jaar afgelost. De rente die over dit deel van de lening wordt betaald, mag met de inkomstenbelasting worden verrekend. Het tweede deel wordt tussentijds niet afgelost. De rente die hierover wordt betaald mag niet met de inkomstenbelasting worden verrekend.

Een ander nadeel is dat er bij verhuizing een grotere eigenwoningreserve ontstaat dan bij een hypotheek met een looptijd van 30 jaar.  Dit bedrag beïnvloedt de hoogte van het bedrag waarover je rente mag aftrekken bij een nieuwe hypotheek of lening. Koop je een andere woning dan zal van de nieuwe hypotheek een deel van de hypotheek niet fiscaal aftrekbaar zijn.

 

Meer rente, minder fiscaal voordeel, lagere woonlasten

Het effect van deze 40 jarige lening in vergelijking met een 30 jarige lening is in het algemeen dat je over de hele looptijd van de lening in totaal meer rente gaat betalen, minder fiscaal voordeel geniet, maar gedurende de hele looptijd maandelijks wel lagere woonlasten hebt.

 

Goed advies over langere looptijd hypotheken is belangrijk

Het klinkt aantrekkelijk: lagere woonlasten, maar over de gehele looptijd betaal je gewoon meer. Het is absoluut een interessante ontwikkeling de langere looptijd hypotheken. Echter, wel een die goed advies vraagt omdat er ook nadelen aan een looptijd van 40 jaar zitten. Interesse? Wanneer je contact met mij opneemt, maak ik graag tijd vrij om jouw situatie te bekijken en alle voor- en nadelen in jouw situatie op een rij te zetten.

Langere looptijd hypotheken

Neem contact op