Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Hypotheek afgelost en toch nog registratie?

Wist je dat door het kadaster een openbaar register wordt bijgehouden waarin jouw hypotheek is geregistreerd?

Het klinkt misschien wat raar. Maar wanneer je jouw hypotheek volledig hebt afgelost dan kan het toch zo maar gebeuren dat in het openbare register de hypotheek geregistreerd blijft staan. Hoe dat kan? Ik leg het graag uit.

Registratie bij het kadaster

Wanneer je een hypotheek afsluit voor de financiering van jouw woning dan wordt deze hypotheek door de notaris ingeschreven in een openbaar register dat door het kadaster wordt bijgehouden. Iedereen kan in dit register zien dat jouw pand is belast met een hypotheek en voor welk bedrag.

Aflossingen worden niet bijgehouden

Over het algemeen los je tijdens de looptijd van de hypotheek een deel van de schuld af. De aflossingen zijn niet zichtbaar in het openbaar register. Daar zie je dus alleen het oorspronkelijke bedrag van de lening.

Bij verkoop van de woning

Wordt de woning verkocht dan is het verplicht om de vermelding met betrekking tot de hypotheek te verwijderen. Deze verwijdering heet het “doorhalen” of “royeren” van de inschrijving. De notaris die de overdrachtsakte van de woning verzorgt zal deze doorhaling uitvoeren.

Afgelost maar blijven wonen

Vooral bij ouderen komt het steeds vaker voor dat zij hun hypotheek volledig hebben afgelost en in de woning blijven wonen. De “oude” inschrijving blijft dan gewoon staan. Derden die het register raadplegen krijgen de informatie dat er een hypotheek op het pand rust, terwijl er in werkelijkheid helemaal geen schuld meer is.

Voor de ouderen zelf kan dit lastig zijn wanneer zij, bijvoorbeeld om de woning aan te passen, een nieuwe hypotheek willen afsluiten. Ook in het geval dat beide bewoners komen te overlijden zullen de erfgenamen eerst de vermelding moeten laten doorhalen voordat zij de woning kunnen verkopen.

Zelf verzoek tot doorhaling doen

Waar bij verkoop van de woning de notaris het initiatief neemt om de vermelding met betrekking tot de hypotheek door te halen, moet je dit zelf doen wanneer de hypotheek volledig is afgelost en je in de woning blijft wonen.

Je kan een notaris vragen om de doorhaling voor jou te regelen. De notaris zal dan bij de bank controleren of  de lening inderdaad volledig is afgelost. Wanneer dat zo is, dan zal de notaris het Kadaster verzoeken de melding, dat op jouw pand een hypotheek rust, door te halen.

Vragen? Neem contact met mij op

Heb je na het lezen van deze blog nog vragen? Neem dan gerust contact met mij op. Ik kijk graag of ik direct jouw vragen kan beantwoorden dan wel zelf even op zoek moet gaan naar het goede antwoord. 

hypotheek afgelost

Neem contact op