Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Hoge huur? Meer mogelijkheden om te kopen

Een bank kan, op grond van je inkomen, de aanvraag van een lening voor het kopen van een woning afwijzen. Ook als je huidige maandlasten aan huur hoger zijn dan de eventuele toekomstige maandlasten van een hypotheek. Logisch??

Het is in de praktijk lastig uit te leggen. Je huurt een woning en betaalt elke maand een enorm bedrag aan huur. Dan komt er een kans om een woning te kopen. Een woning waarvan de lasten elke maand lager zijn dan de huur die je nu betaalt. Dan merk je tot jouw schrik dat de bank weigert je een hypotheek te verstrekken omdat “jouw inkomen te laag is”. Onbegrijpelijk vinden veel mensen. Er gloort echter licht aan de horizon.

Hoge huur betalen, geen hypotheek krijgen: De huidige situatie

In Nederland is er uitgebreide wetgeving die erop is gericht dat consumenten niet meer lenen dan naar algemene normen verantwoord is. Doel hiervan is uiteraard te voorkomen dat mensen door het aangaan van te hoge leningen in de financiële problemen komen. Die normen gelden ook bij het aangaan van een hypotheek. Daarbij wordt bijvoorbeeld niet alleen gekeken naar de verhouding van de aangevraagde lening in relatie tot de waarde van het pand, maar ook naar de bestendigheid van het inkomen.

Die wettelijke normen zijn gebaseerd op “gemiddelden”. Bijvoorbeeld wat een gemiddelde consument aan uitgaven heeft buiten de lasten van een hypotheek. Op basis van die gemiddelden zijn er rekenprogramma’s om te bepalen wat “een gemiddeld” iemand dan aan ruimte heeft voor een hypotheek. Maar ieder mens is anders. Daardoor kunnen ook de maandelijkse uitgaven binnen een groep van mensen die hetzelfde bedrag aan inkomen hebben, sterk verschillen.

Tot op heden gold echter: norm is norm. Hierdoor kan de rare situatie bestaan dat iemand wel een hoge huur kan betalen maar toch niet in aanmerking komt voor een hypotheek waarvan de lasten lager zijn dan de maandelijkse huurlasten.

Pilot is gestart

Inmiddels is een pilot gestart gericht op zogenaamde “duurhuurders” die onder voorwaarden toch een hypothecaire lening kunnen afsluiten waar dit eerder door strikte toepassing van de normen niet kon. Voor de pilot gelden wel een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:

  • Het moet gaan om een lening met Nationale Hypotheek Garantie. Het aankoopbedrag van de woning -plus eventuele verbouwingskosten- mag in 2022 maximaal €355.000,- zijn. Voor energiebesparende maatregelen is het mogelijk om zelfs tot €367.300,- te lenen zolang het extra bedrag volledig wordt besteed aan die voorzieningen.
  • Je huurt op dit moment een woning in de vrije sector en betaalt maandelijks een hoge huur. Bijvoorbeeld €1.000,- of meer.
  • Je kunt aantonen dat je recent minimaal 36 maanden een woning met deze hoge huur hebt gehuurd.
  • Je kunt aantonen dat je gedurende deze 36 maanden hebt kunnen voldoen aan de huurverplichtingen en dat je geen huurachterstanden hebt.
  • Jouw inkomen en vermogen zijn in deze drie jaar stabiel gebleven.

Hoge huur? Check de mogelijkheden om te kopen.

Voldoe je aan deze voorwaarden en heb je interesse om te verkennen welk bedrag jij voor de aankoop van een woning nu zou kunnen financieren, maak dan een afspraak met mij.

Op dit moment gaat het nog om een pilot. Maar de verwachting is dat deze goed zal verlopen en dat de pilot op termijn een blijvende mogelijkheid wordt voor consumenten die nu een hoge huur betalen.

hoge huur advies met mint

Neem contact op