Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Hij komt er weer aan: de WOZ waardebepaling

In het eerste kwartaal van 2022 valt hij weer op de mat: de WOZ-waardebepaling van jouw woning. Echt een medaille met twee kanten. 

De WOZ waardebepaling komt er weer aan!

Elk jaar stelt de gemeente waarin je woont de geschatte marktwaarde van jouw woning vast. Hierbij kijkt men naar de marktwaarde op 1 januari van het vorige jaar. In het komend kwartaal krijg je dus te horen wat jouw gemeente denkt dat jouw woning op 1 januari 2021 waard was. De gemeente doet dit op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken, WOZ.

WOZ voor meerdere doelstellingen gebruikt

De WOZ-waarde die de gemeente vaststelt, wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Onder meer voor:

  • Hoogte onroerendzaakbelasting;
  • Rioolheffing (soms);
  • Heffing waterschap;
  • Eigen woningforfait bij inkomstenbelasting;
  • Schenk- en erfbelasting.

Stijgt de WOZ-waarde dan is vaak te zien dat de belastingen die op basis van de WOZ-waarde worden berekend, ook stijgen. 

Hogere WOZ-waarde kan ook voordelen hebben

Een belangrijk voordeel van een gestegen WOZ waarde kan zijn dat de rente die je over jouw hypotheek betaalt misschien lager kan worden. Wanneer je mij een kopie van jouw actuele WOZ-waarde stuurt, dan ga ik dat graag voor jou na.

Uiteraard betekent een hogere waarde dat jouw vermogen ook is gegroeid. In de praktijk zal je dit pas echt merken op het moment dat je jouw woning verkoopt of een deel van de waarde contant maakt door het afsluiten van een tweede hypotheek.

Verbeteringen van de woning verhogen de waarde van jouw woning

Breng je verbeteringen aan je woning aan, dan neemt de waarde van jouw woning daardoor toe. Een voorbeeld hiervan zijn zonnepanelen. Signaleert de gemeente dat er zonnepanelen op het dak van jouw woning liggen dan kan dat leiden tot een hogere waarde van jouw woning dan wanneer deze zonnepanelen niet zouden zijn aangebracht.

Kijk kritisch naar de WOZ waardebepaling

Het vaststellen van de WOZ-waarde gebeurt in de praktijk “vrij grof”. Dat kan er gemakkelijk toe leiden dat de waarde door de gemeente hoger wordt ingeschat dan in werkelijkheid het geval is. Mocht je als eigenaar menen dat de WOZ-waarde te hoog is ingeschat dan kan je tot zes weken na ontvangst van de beschikking bezwaar maken bij de gemeente. Dat kan je zelf doen, maar je kan dat ook door een gespecialiseerd bureau laten doen.

De WOZ waardebepaling

Neem contact op