Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Hoe stevig staat jouw (toekomstige) woning op de grond?

Je ziet hem niet, of hoogstens een klein deel ervan. De fundering. Het is ook niet het meest interessante deel van een woning, maar wel een erg belangrijk onderdeel…

De Autoriteit Financiële Markten heeft afgelopen maand een stevige waarschuwing gepubliceerd: Nederland telt ongeveer 1 miljoen woningen die nu al funderingsproblemen hebben of gaan ontwikkelen.

Klimaat en politieke keuzes

Klimaatverandering en politieke keuzes hebben effect op de bodemgesteldheid. Langere periodes van droogte hebben een lager grondwaterpeil tot gevolg maar ook de politieke keuze om het grondwaterpeil laag te houden zodat de agrariërs hun gronden met mechanische middelen kunnen bewerken dragen bij aan een structureel lager grondwaterpeil. Hierdoor kunnen veen- en kleilagen inklinken, waardoor niet alleen scheuren in muren en gevels kunnen ontstaan, maar ook de kans op paalrot bij houten funderingen toeneemt. In de slechtste gevallen kan dit leiden tot het verzakken en zelfs instorten van woningen.

Verhoogd risico bij woningen gebouwd voor 1970

Op dit moment zijn er in Nederland zo’n miljoen woningen die al funderingsproblemen hebben of zullen gaan ontwikkelen. Bij woningen gebouwd voor 1970 is dit risico zelfs één op de vier woningen. De kosten van herstel van de fundering verschillen per woning maar liggen gemiddeld tussen €54.000,– en €100.000,–.

Bij maximale financiering geen ruimte voor kosten herstel fundering woning

In de overspannen woningmarkt waarvan op dit moment (nog steeds) sprake is, hebben veel nieuwe woningbezitters al een hypotheek die aan het maximum zit van wat geleend mag worden. Het grote risico is dan dat, indien later de funderingsschade blijkt of ontstaat, het moeilijk zal zijn om de kosten van herstel te financieren. In het slechtste geval moet dan de woning mogelijk met verlies worden verkocht.

Geen verzekering, geen taxatie

Er zijn op dit moment geen verzekeringen die schade als gevolg van daling van het waterpeil vergoeden. Voor het verkrijgen van een hypothecair krediet vraagt de bank altijd om een taxatie van de woning. Bij deze taxaties wordt niet standaard ook onderzoek gedaan naar de status van de fundering.

Verdiep je in situatie in de omgeving en check de fundering van je woning

Overweeg je een woning te kopen, besteed dan extra aandacht aan het risico van huidige of toekomstige schade aan fundamenten. Heb je een aankoopmakelaar ingeschakeld dan moet die bekend zijn met de algemene bodemgesteldheid in de omgeving. Maar ook of in de buurt van de woning die je wilt aankopen al situaties van funderingsschade bekend zijn. Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft een uitgebreide site over deze problematiek. Inclusief kaarten van waarin de gebieden met een verhoogd risico zijn aangegeven. Deze kaart van Nederland vind je hier:  https://www.kcaf.nl/landelijk-loket-funderingsproblematiek/

fundering woning advies met mint

Neem contact op