Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Sta jij stil bij de nieuwe WOZ-waarde van jouw woning?

Uiterlijk eind deze maand (februari 2019) ontvangt elke eigenaar van een woning van zijn of haar gemeente hem weer…

In de beschikking van de gemeente wordt de nieuwe WOZ-waarde van de woning vastgesteld. Het is verstandig om deze beschikking dit jaar met extra aandacht te lezen.

 

De waarde van elke woning wordt vastgesteld

De waarde van elke woning wordt ieder jaar vastgesteld. De waardebepaling loopt altijd een jaar “achter”. De beschikking die je uiterlijk eind februari 2019 ontvangt, betreft de geschatte marktwaarde van jouw woning op 1 januari 2018.

 

Waardebepaling werkt door in tal van belastingen

De waarde van jouw woning, zoals die in de WOZ-beschikking is vermeld wordt gebruikt als grondslag voor tal van heffingen en belastingen. Om er een paar te noemen:

●       Onroerendezaakbelasting;

●       Afvalstoffenheffing;

●       Rioolheffing;

●       Heffingen water-of hoogheemraadschap;

●       Hoogte eigenwoningforfait;

●       Erfbelasting.

Het is voor jou belangrijk dat jouw woning op de juiste waarde wordt getaxeerd!

 

Waarde zal hoger zijn dan vorig jaar

De verwachting is dat de WOZ-waarde zoals je in de komende weken ontvangt fors hoger is dan vorig jaar. Landelijk wordt rekening gehouden met een stijging van 6%. In bepaalde gebieden kan dit nog hoger zijn. Zo wordt voor Amsterdam en Rotterdam een stijging van meer dat 15% verwacht.

 

Taxaties zijn ruwe indicaties

Het is niet mogelijk om alle woningen elk jaar individueel te taxeren. De WOZ-waarde wordt dan ook vrij grof vastgesteld. Via geautomatiseerde bestanden wordt gekeken naar de verkoopprijzen van woningen in de buurt. Vervolgens wordt rekening gehouden met zaken als oppervlakte, inhoud en bouwjaar van de woning. Op deze manier wordt getracht zo goed mogelijk een inschatting te maken van de waarde van de woning. Dat systeem werkt redelijk  indien in een bepaald gebied de woningen vrijwel gelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan een flat waarbij alle eenheden even groot zijn. Het systeem werkt minder goed naarmate de verschillen van de woningen binnen een gebied of straat groter zijn. Die verschillen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld de ligging en onderhoud van de woning.

 

WOZ-waardes zijn openbaar

Je kunt de WOZ-waardes van de woningen in de buurt raadplegen. Deze informatie is sinds 1 oktober 2016 openbaar. Je kunt hiervoor naar de site van het WOZ-waardeloket gaan. Via deze site kun je dus zien hoe de WOZ-waarde van jouw woning zich verhoudt tot woningen in jouw omgeving die naar jouw oordeel min of meer gelijkwaardig zijn aan jouw woning.

Binnen zes weken nadat je de beschikking van de gemeente hebt ontvangen, kun je bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde van de woning. In dit bezwaar dien je te motiveren waarom je van mening bent dat de waarde van jouw woning te hoog is vastgesteld.

 

Voor jouw bestaande hypotheek belangrijk!

Voor een hypotheek die je in het verleden hebt afgesloten, kan de WOZ-beschikking die je binnenkort ontvangt van belang zijn. Dit is onder meer het geval op het moment dat de hoogte van de hypotheekrente die je betaalt mede afhangt van waarde in verhouding tot het nog af te lossen bedrag van de hypotheek. Er zijn namelijk nog steeds veel hypotheken waarbij je recht hebt op een (iets) lagere hypotheekrente wanneer het bedrag dat nog afgelost moet worden bijvoorbeeld minder bedraagt dan 60% van de waarde van de woning. Ook wanneer je in het afgelopen jaar niets op de lening hebt afgelost, kan door de stijging van de waarde van de woning opeens zo’n grens worden bereikt. Bepaalde banken passen de hypotheekrente automatisch aan. Bij andere banken moet je daar uitdrukkelijk om verzoeken. De WOZ-beschikking kan dan een middel zijn om de waarde van je woning aan te tonen.

Ontvang je de nieuwe WOZ-beschikking en wil je weten of dit je recht geeft op een korting op jouw bestaande hypotheek? Of heb je het gevoel dat de waarde veel te hoog is vastgesteld en wil je bezwaar aantekenen? Je kunt hierover uitgebreide informatie ontvangen. Neem dan contact met mij op.

De nieuwe WOZ-waarde-Advies met M.I.N.T.

Neem contact op