Extra keuzerecht bij pensioen: aantrekkelijk, maar is het ook verstandig?

Extra keuzerecht bij pensioen

In de komende jaren verandert er veel op het gebied van pensioenen. Op 1 januari 2023 krijgen pensioendeelnemers extra keuzerecht bij pensioen om 10% van het opgebouwde ouderdomspensioen op te nemen. Of het verstandig is om van dit recht gebruik te maken, is de vraag. Extra keuzerecht bij pensioen Bijna alle werknemers bouwen via hun […]

Wat weet je van jouw pensioen?

pensioen

Voor de meeste werknemers is pensioen iets dat de werkgever regelt. Van het brutobedrag dat elke maand op jouw loonstrook staat, gaan allerlei inhoudingen af: belasting, sociale premies en ook pensioenpremies.

Hypotheek na pensioen. Hoe is dat bij jou geregeld?

Hypotheek na pensioen-Advies met M.I.N.T.

Bij veel van de mensen die op dit moment een hypotheek hebben, zal de datum waarop ze met pensioen gaan eerder ingaan dan het moment waarop de lening is afgelost. Of dit erg is? Daar ga ik in deze blog op in. 

Wat iedereen zou moeten weten

pensionering advies met mint

In mijn financiële adviespraktijk praat ik met mensen van verschillende leeftijden, in verschillende levensfasen en in verschillende financiële omstandigheden. Wat mij door de jaren heen opvalt, is dat het merendeel van deze mensen geen duidelijk antwoord heeft op twee kernvragen waarvan ik van mening ben dat eigenlijk iedereen daarop het antwoord zou moeten weten. De […]