Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Belangrijkste wijzigingen eigen woning door nieuw regeerakkoord

In deze Blog ga ik kort in op de belangrijkste wijzigingen eigen woning vanwege het nieuwe regeerakkoord.

We hebben er ‘even’ op moeten wachten, maar afgelopen week was het dan toch zover. Het regeerakkoord werd openbaar. Hierdoor is duidelijk welk beleid we in de komende periode op een groot aantal gebieden kunnen verwachten. Ook met betrekking tot de eigen woning zijn er een aantal opvallende veranderingen. De belangrijkste wijzigingen eigen woning licht ik hieronder kort toe.

Inzet tot verduurzaming

Het nieuwe kabinet wil vaart maken met maatregelen die het klimaat beschermen. Voor woningeigenaren komen er nieuwe, aantrekkelijke mogelijkheden om geld te lenen om de eigen woning verder te verduurzamen. Denk hierbij aan isolatie, installatie van zonnepanelen, etc. Ook nu al zijn er aantrekkelijke leningen op dit gebied. Wil je hierover meer weten, laat mij dit dan weten, dan informeer ik je uitgebreider.

 

Vaart achter woningbouw

Voor met name starters zijn er veel te weinig woningen. Zowel om te huren als om te kopen. In het regeerakkoord is opgenomen dat de inspanningen die ervoor zorgen, dat er snel extra woningen gebouwd kunnen worden, zullen worden opgevoerd. Tussen de aankondiging van een dergelijk beleid en het moment waarop de koper de sleutel van zijn nieuwe voordeur kan omdraaien verloopt in de praktijk geruime tijd. Het grotere aanbod van woningen zal dan ook niet op de korte termijn gerealiseerd zijn.

 

100 % financiering blijft komende jaren mogelijk

Op dit moment mag een bank maximaal 101 % van de waarde van de woning financieren. Eerder was al aangegeven dat dit percentage per 1 januari 2018 100 % wordt. In het regeerakkoord is nu opgenomen dat deze 100 % in de komende jaren gehandhaafd blijft. De Nederlandsche Bank dringt er echter op aan om dit percentage verder te verlagen naar bijvoorbeeld 90 %. Bij een lening van 100 % van de waarde van de woning moet de koper de andere kosten zelf financieren. Die andere kosten zijn onder meer de kosten van de notaris, hypotheek en overdrachtskosten. In de praktijk zie ik dat kopers dit bedrag financieren vanuit eigen spaargeld of via een schenking van of lening bij ouders.

 

Maximale aftrek hypotheekrente wordt lager

Vanaf 2020 wordt in vier stappen van elk 3% de aftrekbaarheid van de hypotheekrente  verlaagd. Dit betekent, dat in 2024 de rente voor een hypotheek ten behoeve van de eigen woning nog maar tegen het maximale belastingtarief van 36,93 % van jouw belastbaar inkomen mag worden afgetrokken. Betaal je  bijvoorbeeld € 500,00 hypotheekrente per maand, dan betaalt de fiscus dus maximaal € 184,65 hieraan mee. De andere €315,35 aan rente gaan ten laste van jouw netto inkomen.

 

Eigenwoningforfait

Wanneer je geen hypotheek hebt, hoef je geen eigenwoningforfait te betalen. Het eigenwoningforfait is een speciale belasting voor eigenaren van een woning. Ook huiseigenaren met een heel kleine, resterende hypotheekschuld hoeven deze belasting niet te betalen. In het regeerakkoord is opgenomen dat er een einde aan deze vrijstelling komt. De bedoeling is dat in 30 jaar (in de eerste plannen was sprake van 20 jaar) deze belasting ook gaat gelden voor huiseigenaren zonder of met een kleine hypotheek. Hierover bestaat veel verontwaardiging. De vraag is dan ook of dit plan het in de Tweede Kamer gaat “redden”.

 

Advies: laat oude plannen opnieuw doorrekenen

Als jouw Erkend Hypothecair Planner geef ik je het volgende advies. Waarschijnlijk heb je in het verleden een aantal beslissingen genomen, gebaseerd op de wet en regelgeving zoals die toen van kracht waren. Wet- en regelgeving veranderen. De ingangsdatum van de AOW-leeftijd is bijvoorbeeld verhoogd. Of, zoals uit dit regeerakkoord volgt, is jouw belastingvoordeel bij een hypotheek minder groot dan waarmee je in het verleden rekening hebt gehouden. Al die veranderingen hebben gevolgen voor het “eindplaatje” dat je in het verleden voor ogen stond. Het is daarom goed periodiek alles weer eens opnieuw op een rijtje te zetten op basis van de actuele wet- en regelgeving. Misschien hebben alle wijzigingen in jouw situatie maar een beperkt effect. Dat geeft dan een gerust gevoel. Maar misschien hebben de wijzigingen toch een groter effect dan je je nu realiseert. Wanneer je dit nu weet, kun je daarmee rekening houden en mogelijk tijdig maatregelen nemen om dit negatieve effect zo goed mogelijke op te vangen.

 

Belangrijkste wijzigingen eigen woning

Heb je interesse in een actueel beeld van jouw situatie door de veranderingen? Bel of mail mij dan voor een afspraak of neem contact met me op via mijn contactformulier.

 

 

belangrijkste wijzigingen eigen woning

Neem contact op