Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Bel: 076-2066028 | Mail: maaike@adviesmetmint.nl

Acties banken bij aflosvrije hypotheken: vraag altijd schriftelijk advies bij aflossingen op de hypotheek

Banken voeren momenteel een intensieve actie om consumenten met een aflosvrije hypotheek te benaderen.

 Doel van de banken is om consumenten te stimuleren na te denken of het voor hen verstandig is om toch te starten met aflossingen op de hypotheek. Op zich is deze doelstelling goed maar…..

 Groot deel van de markt is aflosvrij

Op dit moment staat er ongeveer 720 miljard euro uit aan hypothecaire geldleningen. Een aanzienlijk deel hiervan bestaat uit hypotheken waarop de consument gedurende de looptijd alleen rente betaalt en geen aflossingen op de hypotheek doet. Op het eind van de leningsperiode, vaak na 30 jaar, moet de volledige schuld dan in een keer worden afgelost.

Overheid maakt zich zorgen

De overheid maakt zich grote zorgen over het aanzienlijke aantal aflosvrije hypotheken. Vrij goed valt te voorzien dat een groot deel van de consumenten met een dergelijk hypotheek binnen bijvoorbeeld een termijn van 10 jaar met pensioen gaan. Bij pensionering daalt vaak het inkomen. De vraag is of de hypotheeklasten dan nog wel betaalbaar blijven. Ook zal rond dat moment vaak het einde van de leningsperiode vallen. Indien de consument op dat moment geen middelen heeft om de (oude) lening in een keer af te lossen, dan zal de of woning verkocht moeten worden om uit de opbrengst de hypotheekschuld af te lossen of er moet een nieuwe hypotheek worden afgesloten. Dit kan echter bij iemand die met pensioen is lastig zijn indien de pensioenuitkering te laag is om daarop een nieuwe lening te verstrekken.

De overheid heeft daarom zware druk uitgeoefend op banken om te bereiken dat ze met alle relaties die een aflosvrije hypotheek hebben, een gesprek aangaan. Doel van dit gesprek is dat deze consumenten een goed beeld hebben wat hun situatie is op het einde van de looptijd van de lening. Uit zo’n gesprek kan bijvoorbeeld het inzicht komen dat het voor de consument verstandig is om, ook al is dit op grond van de hypotheekvoorwaarden niet verplicht, in de komende jaren toch te starten met het “gedeeltelijk” aflossen van de lening.

Informatie of advies?

Van consumenten die een dergelijk gesprek met hun bank hebben gevoerd, krijg ik de indruk dat voor hen niet altijd het karakter van het gesprek duidelijk was: heeft de bank hen tijdens het gesprek in algemene zin informatie gegeven of een gericht advies? Is dit laatste het geval dan is de bank aansprakelijk dat dit advies op zorgvuldige wijze wordt uitgebracht en ook is afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

Mocht je ooit een dergelijk gesprek voeren, vraag de bank dan om duidelijk aan te geven wat het karakter van het gesprek is: informatie of advies. Geeft de bank aan dat het gaat om een advies, vraag de bank dan om dit advies schriftelijk vast te leggen.

Aflossingen opde hypotheek: Doe niet zomaar iets!

Al vele jaren mag ik mijn klanten adviseren. Mijn ervaring is dat elke klant weer anders is. Het is zeker niet zo dat het doen van vrijwillige, vervroegde aflossingen op de hypotheek in alle gevallen in het belang is van elke klant.

Uiteraard moet duidelijk zijn hoe de lening op het eind van de contractperiode wordt afgelost. Ten behoeve van veel klanten heb ik daarvoor bij het afsluiten van de hypotheek een levensverzekering afgesloten die op het eind van de hypotheeklening een uitkering doet die voldoende is om de lening af te sluiten. Ook zijn er in het verleden veel zogenaamde “spaarhypotheken” afgesloten. Ook dit is een constructie waarbij de consument zeker weet dat er voldoende kapitaal wordt opgebouwd om de lening op het eind van de looptijd in een keer af te lossen. Maar er zijn ook andere situaties denkbaar waarbij het doen van vrijwillige aflossingen op een aflosvrije hypotheek niet voor de hand ligt. Bijvoorbeeld indien er ruim voldoende eigen vermogen is om de schuld af te lossen.

Ik maak graag een advies op maat voor jou

Mijn advies: doe niet “zo maar iets” indien je een aflosvrije hypotheek hebt. Ook wanneer je rechtstreeks door de bank benaderd bent, neem dan pas een beslissing nadat ik voor jou een persoonlijk advies heb opgesteld.

aflossingen op de hypotheek Advies met M.I.N.T.

Neem contact op