Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Afschaffen Wet Hillen

Afschaffen Wet Hillen

Afschaffen Wet Hillen

Hoe zit het nu ook alweer met de Wet Hillen en het eigenwoningforfait?

Als financieel adviseur merk ik dat veel relaties hebben gelezen dat vanaf 2019 de “Wet Hillen” niet meer geldt zoals vóór 2019. Maar wat betekent dit precies?

De wijziging van de wet Hillen kan leiden tot hogere inkomstenbelasting voor hen die een hypotheek voor de eigen woning hebben. Wat houdt deze wijziging nu precies in? In deze blog leg ik je dit zo duidelijk mogelijk uit.

 

Eigenwoningforfait

Het verhaal start met het begrip ‘eigenwoningforfait’. Dit is een aparte belastingheffing op het eigenaar zijn van een eigen woning. De hoogte van de belastingheffing hangt af van de WOZ-waarde van de woning. Voor woningen met een WOZ- waarde van tussen de €75.000 en €1.080.000, is het eigenwoningforfait in 2019 0,65%.

Bij een woning met een WOZ- waarde van €300.000 is het eigenwoningforfait 0,65% en dit is €1.950. Dit bedrag moet je bij jouw belastbaar inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting optellen. Over deze optelling bij jouw inkomen moet je dan inkomstenbelasting betalen. Gesteld dat je over de top van jouw inkomen 38,10% inkomstenbelasting betaalt, dan leidt de aanname dat je uit jouw woning €1.950 “inkomen” hebt dus tot een belastingheffing van €742,95.

Hypotheekrente mag je op jouw belastbaar inkomen in mindering brengen. In het geval je een hypotheek afsluit voor een woning waarin je zelf gaat wonen dan mag je in de meeste gevallen de door jou betaalde hypotheekrente op jouw belastbaar inkomen in mindering brengen. Daardoor betaal je dus minder inkomstenbelasting. Stel dat je op jaarbasis €9.600 aan hypotheekrente betaalt. Dan mag je dit bedrag in mindering brengen op jouw belastbaar inkomen. Stel dat jouw inkomen belast wordt met 38,10% dan leidt deze door jou betaalde hypotheekrente tot een belastingvoordeel van €9.600 x 38,10% = €3.657,60.

Maar…… je hebt -zoals we hiervoor hebben gezien- ook fictieve inkomsten uit jouw woning: het eigenwoningforfait.

Om de berekening compleet te maken, geldt het volgende: Je hebt fictieve inkomsten van €1.950 en aftrekbare kosten van €9.600. Dit betekent dat je uiteindelijk (€9.600 – €1.950) van jouw belastbaar inkomen in box 1 €7.650 mag aftrekken. Jouw belastingvoordeel zou dan €2.914,65 zijn in plaats van €3.657,60. Het eigenwoningforfait leidt in dit voorbeeld dus tot €742,95 lagere belastingbesparing.

 

Gevolgen afschaffen Wet Hillen

In 2005 werd de Wet Hillen in het leven geroepen. Kort gezegd komt deze wet erop neer dat het eigenwoningforfait vervalt wanneer dit bedrag hoger is dan de hypotheekrenteaftrek.

Ik neem de situatie dat het (fictieve) inkomen uit jouw woning (belasting over het eigenwoningforfait) €1.950 bedraagt. Ik ga ervan uit dat je jouw hypotheek bijna helemaal hebt afgelost. Hierdoor betaal je bijvoorbeeld nog maar €1.500 hypotheekrente. De Wet Hillen bepaalde dat wanneer het eigenwoningforfait hoger was dan de kosten die je voor de hypotheek maakte, in dat geval het eigenwoningforfait komt te vervallen. Je hoefde over deze fictieve inkomsten in dit voorbeeld dus geen inkomstenbelasting te betalen! Dat gold ook voor mensen die hun hypotheek volledig hadden afgelost.

 

Het Kabinet heeft besloten om de Wet Hillen met ingang van 1 januari 2019 in 30 jaar af te bouwen. Het gaat hierbij dus om het afschaffen van de Wet Hillen. De consequentie hiervan is dat huizenbezitters die nu volledig vrijgesteld zijn van het betalen van inkomstenbelasting over het eigenwoningforfait elk jaar over een groter deel eigenwoningforfait inkomstenbelasting gaan betalen. Dat gaat als volgt:

·       In 2019 betaal je over 1/30 deel van het eigenwoningforfait toch inkomstenbelasting;

·       In 2020 betaal je over 2/30 deel, in 2021 over 3/30 deel et cetera.

·       In 2048 is de Wet Hillen helemaal afgeschaft en betaal je dus inkomstenbelasting over het volledige bedrag van het eigenwoningforfait.

 

Wat betekent dit nu in 2019 wanneer we de berekeningen hiervoor aanhouden?

·       Jouw totale in 2019 te betalen hypotheekrente bedraagt weer €9.600

·       Het eigenwoningforfait bedraagt weer €1.950

·       Je moet nu 1/30 deel van dit eigenwoningforfait bij jouw inkomen optellen (1/30 deel van €1.950 = €65).

·       Je moet dus €65 optellen bij jouw inkomen en je mag €9.600 aan hypotheekrente aftrekken.

Per saldo betekent dit dat je als gevolg van de afbouw van de Wet Hillen in 2019 €24,77 méér inkomstenbelasting betaalt in vergelijking met de situatie dat de Wet Hillen onaangepast in stand was gelaten. Let op: dit is dus alleen maar relevant voor huiseigenaren die hun hele hypotheek of voor een groot deel al hebben afgelost.

In de eerste jaren zal de extra inkomstenbelasting beperkt zijn. Maar, over 30 jaar zal het volledige eigenwoningforfait bij het belastbaar inkomen opgeteld moeten worden. Ook al betaal je geen of heel weinig hypotheekrente.  Wil je meer weten over het afschaffen van de Wet Hillen? Neem contact met mij op. Ik leg het je graag persoonlijk uit.

 

 

Geen reactie's

Geef een reactie

Ik ben ook te vinden op Advieskeuze.nl